Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dr. h.c. Ján Fígeľ komisár EÚ

Komisár EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť.

J. Fígeľ - fotografia Dr.h.c. Ing. Ján Figeľ sa narodil 20.01.1960 v Čaklove okres Vranov nad Topľou. V roku 1983 ukončil štúdium na Technickej univerzite v Košiciach a v roku 1994 absolvoval jednosemestrálne kurzy na Univerzite UFSIA v Antverpách na Georgetownskej univerzite, vo Washingtone so zameraním na Európsku ekonomickú integráciu a medzinárodné vzťahy. V rokoch 1983-1992 pôsobil ako výskumný a vývojový pracovník v oblasti výkonovej elektroniky podniku ZPA v Prešove. V roku 1992 vstúpil do vysokej politiky. Stal sa poslancom NR SR členom Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, členom Výrobu Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a členom Výboru pre európsku integráciu.

Od roku 1993 pracoval v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy v rokoch 1995 - 1998 je podpredsedom Výboru PZ RE pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a v rokoch 1997 - 1998 je predsedom podvýboru PZ RE pre medzinárodné ekonomické vzťahy.

V roku 1998 sa stal štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí SR a hlavným vyjednávačom Slovenskej republiky pre rokovania o vstupe Slovenska do EÚ.
V rokoch 2002 - 2004 pôsobil opäť ako poslanec NR SR. Bol predsedom Zahraničného výboru NR SR a členom Výboru NR SR pre európsku integráciu. Ako člen Stálej delegácie NR SR v Parlamentom zhromaždení RE sa stal členom Výboru PZ RE pre ekonomické záležitosti a rozvoj a od roku 2003 podpredsedom Výboru PZ RE pre ekonomické záležitosti a rozvoj.

V rokoch 2002 – 2004 zastupoval NR SR a vládu SR v Konvente o budúcnosti Európy.

Po vstupe Slovenskej republiky do EÚ 1.5.2004 sa stal členom Európskej komisie spoluzodpovedným za oblasť podnikania a informačnej spoločnosti a od 22.11.2004 je členom Európskej komisie zodpovedným za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť.

Aj napriek tomu, že Ján Figeľ sa pohybuje od roku 1992 vo vrcholovej politike, ostáva prítomný v regióne Prešovského samosprávneho kraja ako jeho občan s trvalým pobytom v Čaklove vo Vranovskom okrese.

V jeho osobe sa spája európsky rozmer s regionálnou realitou. Ako hlavný vyjednávač pre vstup Slovenska do EÚ zohral kľúčovú úlohu v prístupovom procese a začlenení Slovenska do vyspelej Európy, ale zároveň pri každej príležitosti pripomínal a zdôrazňoval, že neexistuje paušálne riešenie pre rozvoj Slovenska. Cesta do Európy vedie cez vyspelé regióny a takto videl a vidí aj postavenie Prešovského regiónu - samosprávneho kraja.

Napriek náročnej agende komisára EÚ Ján Figeľ nezabúda na svoj kraj. V prešovskom regióne sa často zúčastňuje na podujatiach rôzneho charakteru – regionálno-rozvojového, kultúrneho, vzdelávacieho, charitatívneho a duchovného. Výpočet podujatí a projektov, ktoré v rámci svojich možností podporil, v ktorých poradil, by bol veľmi dlhý. Rovnako v Bruseli je stále ochotný pomôcť a poradiť či už priamo alebo cez svoju kanceláriu.

Ján Figeľ má mnoho zahraničných a domácich ocenení, rozmer jeho osobnosti je všeobecne známy. Nás môže tešiť fakt, že jeden z najuznávanejších slovenských politikov je nielen občanom Prešovského samosprávneho kraja, ale že regiónu aktívne pomáha a žije jeho starosťami a potrebami.

Cena Prešovského samosprávneho kraja sa udeľuje za osobný prínos a úsilie vynaložené v procese integrácie Slovenskej republiky do EÚ.

Fotogaléria:

 

Publikované: 29.12.2008 / Aktualizované: 19.02.2019 HoreTlačiť