Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Ing. Michal Kováč CSc.

Prvý prezident Slovenskej republiky.

Ing. Michal Kováč, CSc. sa narodil 5. augusta 1930 v obci Ľubiša, okres Humenné. Vyštudoval obchodnú akadémiu a vysokú školu ekonomickú. Po ročnom účinkovaní ako asistent na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave nastúpil do služieb Oblastného ústavu Štátnej banky Československej. V bankovníctve pôsobil od roku 1956 až do 11. decembra 1989. V rokoch 1965-1966 prednášal v bankovej škole na Kube a v rokoch 1967-1969 pracoval ako námestník Živnostenskej banky v Londýne. V roku 1969 po okupácii Československa a potlačení „Pražskej jari“ ho odvolali z Londýna, v roku 1970 vylúčili z Komunistickej strany Československa a preložili za radového bankového úradníka Štátnej banky Československej.

Michal Kováč - fotografiaPopri práci v bankách sa venoval prednášateľskej činnosti ako externý pracovník na Vysokej škole ekonomickej až do roku 1967. Od roku 1978 až do decembra 1989 pracoval na úväzok ako vedecko-výskumný pracovník vo Výskumnom ústave pre financie a úver, neskôr v Ústrednom ústave národohospodárskeho výskumu. Venoval sa problémom menovej politiky a bankovej činnosti. Od roku 1987 pôsobil tiež ako externý prednášateľ na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej pre odbor ekonomiky a financovania.

Po revolúcii v decembri 1989 sa stal ministrom financií Slovenskej republiky vo vláde národného porozumenia. V prvých slobodných voľbách v júni 1990 ako kandidát Verejnosti proti násiliu vo východoslovenskom kraji bol zvolený za poslanca Federálneho zhromaždenia do Snemovne ľudu na dvojročné obdobie a vymenovaný za ministra financií Slovenskej republiky.

Svoju činnosť v prvej demokraticky ustanovenej vláde ukončil na vlastnú žiadosť 18. mája 1991. Vo voľbách v roku 1992 bol opätovne zvolený za poslanca Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia za východoslovenský kraj a na prvom zasadnutí Federálneho zhromaždenia dňa 26. júna 1992 za predsedu Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Túto funkciu vykonával do 31. decembra 1992, t. j. do zániku Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Michal Kováč bol 15. februára 1993 zvolený za prezidenta Slovenskej republiky a 2. marca 1993 inaugurovaný do úradu hlavy štátu. Funkčné obdobie ukončil 2. marca 1998 odovzdaním právomocí vláde Slovenskej republiky.

V roku 1994 mu v USA bola udelená Cena Inštitútu pre štúdie Východ - Západ za mimoriadny prínos k medzinárodnému porozumeniu a počas oficiálnej návštevy Poľska Veľký kríž za zásluhy o Poľskú republiku. V roku 1995 získal Cenu americkej advokátskej komory – Právnej iniciatívy pre strednú a východnú Európu – za mimoriadny prínos k budovaniu právneho štátu, ako aj Cenu Lions Clubu. Na základe práva vyplývajúceho z Ústavy Slovenskej republiky boli pánu prezidentovi Michalovi Kováčovi v roku 1995 prepožičané najvyššie triedy slovenských štátnych vyznamenaní: Radu Bieleho dvojkríža, Radu Andreja Hlinku, Radu Ľudovíta Štúra, Kríža Milana Rastislava Štefánika a Pribinovho kríža. V roku 1997 mu počas oficiálnej návštevy na Slovensku odovzdal vtedajší prezident Poľskej republiky Jeho Excelencia pán Alexander Kwasniewsky veľkokríž Radu Bieleho orla, najvyššieho vyznamenania Poľskej republiky. Michal Kováč je laureátom veľkokríža Maltézskeho koláru za zásluhy, ktorý mu udelila Jeho Výsosť a Eminencia Frá Andrew Bertie, veľmajster Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov i veľkokríža Ordenu Stará Planina so šerpou, ktorý prevzal z rúk vtedajšieho prezidenta Bulharskej republiky Jeho Excelencie pána Petara Stojanova.

Cena Prešovského samosprávneho kraja sa udeľuje za osobný prínos pri budovaní demokratickej spoločnosti novodobej samostatnej Slovenskej republiky, obrodu duchovných a národných hodnôt a významný celoživotný opus.

Publikované: 29.12.2008 / Aktualizované: 19.02.2019 HoreTlačiť