Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Jeho Blaženosť Nikolaj, arcibiskup prešovský

Metropolita českých krajín a Slovenska - in memoriam

Jeho Blaženosť Nikolaj - fotografia Jeho Blaženosť metropolita Nikolaj sa narodil dňa 19. decembra 1927 v Hanigovciach v okrese Sabinov. V rokoch 1955-1959 študoval v zahraničí, pôsobil na viacerých farnostiach ako duchovný. Väčšia časť jeho života je spojená s mestom Prešov. V rokoch 1954-1955 tu pôsobil ako špirituál na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte a od roku 1962 tu pôsobil už trvale. V rokoch 1962-1964 znovu ako špirituál na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte. 1. novembra 1964 sa stal správcom Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove. 26. februára 1965 bol eparchiálnym zhromaždením zvolený za prešovského biskupa a 28. februára 1965 prijal biskupské svätenie a stal sa prešovským biskupom.

Ako biskup sa všestranne podieľal na živote pravoslávnej cirkvi. Bol dlhodobým námestníkom metropolitu Doroteja a po jeho smrti sa stal metropolitným správcom Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.

Arcibiskupom sa stal v roku 1987. Aktívne sa zúčastňoval na rôznych ekumenických teologických stretnutiach a dialógoch s rímskokatolíckou, anglikánskou a starokatolíckou cirkvou.

Za svoju záslužnú prácu bol ocenený viacerými cirkevnými a štátnymi vyznamenaniami: Rádom ctihodného Sergeja Radonežského II. stupňa od Ruskej pravoslávnej cirkvi, Rádom sv. Juraja II. st. od Gruzínskej pravoslávnej cirkvi, Rádom sv. Pavla II. st. od Gréckej pravoslávnej cirkvi, Rádom sv. Innocenta zlatého stupňa od Americkej pravoslávnej cirkvi. Pravoslávna bohoslovecká fakulta mu udelila titul ThDr. Honoris causa.

Po rozdelení Československa sa stal arcibiskupom prešovským a Slovenska.

Značné úsilie po roku 1989 venoval reštitúciám cirkevného majetku, obnove a výstavbe nových cirkevných objektov. Za jeho pôsobenia v prešovskej eparchii bolo postavených vyše 80 nových chrámov, nadobudnuté ústredné budovy Cirkvi, budova Pravoslávnej bohosloveckej fakulty a Pravoslávneho kňazského seminára PU.Jeho Blaženosť Nikolaj - fotografia

14. apríla 2000 na X. miestnom sneme Cirkvi bol zvolený za metropolitu Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku a v nedeľu 4. júna 2000 v Prešove bol za účasti predstaviteľov 14 samostatných pravoslávnych cirkví vo svete, štátnej správy a samosprávy, predstaviteľov rímskokatolíckej cirkvi, gréckokatolíckej cirkvi a cirkví združených v Ekumenickej rade cirkví v SR, členov Posvätnej synody, duchovenstva a veriacich slávnostne intronizovaný.
Ako arcibiskup prešovský, metropolita Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, pri všetkých stretnutiach doma i v zahraničí zoznamoval širokú verejnosť s mestom Prešov ako sídelným mestom najvyššieho predstaviteľa jednej zo 14 autokefálnych pravoslávnych cirkví vo svete. Zároveň sa usiloval o rozvíjanie kontaktov svetového pravoslávia s inými kresťanskými konfesiami.

Počas jeho pôsobenia mesto Prešov navštívilo viacero najvyšších a významných predstaviteľov pravoslávnych cirkví. Jeho Svätosť Bartolomej, patriarcha konštantinopolský, patriarchovia Ruskej pravoslávnej cirkvi: Pimen a Alexej II., Jeho Svätosť Peter VII., patriarcha alexandrijský, German, metropolita Pravoslávnej cirkvi v Amerike. Vďaka týmto návštevám sa mesto Prešov dostalo do povedomia celého pravoslávneho sveta.

Jeho Blaženosť metropolita Nikolaj svojou skromnosťou, bezprostrednosťou a konštruktívnosťou sa hlboko zapísal do sŕdc veriaceho ľudu, spoločnosti a obyvateľov mesta Prešov, v ktorom žil viac ako 40 rokov.

Cena Prešovského samosprávneho kraja sa udeľuje za úsilie vynaložené pre dosiahnutie harmonického a bratského nažívania cirkví.

Fotogaléria:

Publikované: 29.12.2008 / Aktualizované: 19.02.2019 HoreTlačiť