Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Rok 2007

Cena Prešovského samosprávneho kraja za rok 2007

Laureátov na Cenu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2007 zvolili poslanci Zastupiteľstva PSK (na 18. zasadnutí dňa 30. 10. 2007).

Cenu PSK za rok 2007 získali:

 • Folklórny súbor ŠARIŠAN - za dlhoročné pôsobenie v oblasti zachovania kultúrneho dedičstva našich predkov a propagáciu Prešovského samosprávneho kraja doma i v zahraničí.
 • J. E. Mons. Ján Babjak, prešovský eparcha - za osobný prínos k obnove duchovných a kultúrnych hodnôt na území Prešovského samosprávneho kraja, za formovanie svedomia a rozvoj duchovného života jeho obyvateľov, za budovanie ekumenických vzťahov, podporu charitatívnej a sociálnej oblasti, ako aj za pozitívny vklad k formácii mladej generácie.
 • J. E. Mons. prof. ThDr. František Tondra, diecézny biskup Spišskej diecézy - za život vo viere, šírenie myšlienok kresťanstva, duchovnú obrodu, za zlepšovanie spolupráce medzi cirkvami a štátom, dlhoročnú prácu s mládežou a pôsobenie v charitatívnej oblasti.

Slávnostné odovzdávanie Ceny PSK sa uskutočnilo 19. decembra 2007 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 19.02.2019 HoreTlačiť