Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Mons. Alojz Tkáč

Mons. Alojz Tkáč sa narodil 2. marca 1934 Ohradzanoch.

Po maturite v Humennom študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a po dvoch rokoch pokračoval v štúdiu na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal 25. júna 1961 z rúk biskupa Ambróza Lazíka.

V rokoch 1961 – 1963 pracoval ako kaplán v Zborove, do roku 1975 ako archivár Biskupského úradu v Košiciach. Od roku 1975 bez štátneho súhlasu sa musel vzdať pastoračnej činnosti a pracoval ako vodič električky a lesný robotník. V roku 1983 sa vrátil k svojmu pôvodnému povolaniu ako správca farnosti Červenica.

V roku 1990 bol menovaný za biskupa a 31. marca bol menovaný za košického arcibiskupa, metropolitu. Dňa 14. februára 1995 mu svätý otec Ján Pavol II. odovzdal pálium.

Alojz Tkáč spolupracoval na otvorení a udržiavaní Kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka a Teologického inštitútu v Spišskom Podhradí - Spišskej Kapitule. Pokračoval v opravovaní košickej katedrály, v roku 1990 uviedol pavlínov do Vranova nad Topľou, dal vybudovať diecézny kňazský domov vo Veľkom Šariši a dal opraviť biskupsky úrad. V roku 1994 znovu otvoril Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach a zriadil karmelitánsky kláštor v Košiciach. S jeho podporou sa za päť rokov postavilo 80 nových kostolov. Košice boli ako metropola novej cirkevnej provincie 31. marca 1995 povýšené na sídlo arcibiskupa, 2. júla 1995 svätý otec Ján Pavol II. v Košiciach kanonizoval troch košických mučeníkov.

Mons. Alojz Tkáč je nositeľom Jánskeho plakety za dobrovoľné darcovstvo krvi.

Publikované: 26.09.2012 / Aktualizované: 19.02.2019 HoreTlačiť