Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Rok 2017

Cena Prešovského samosprávneho kraja za rok 2017

Laureátov na Cenu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2017 zvolili poslanci Zastupiteľstva PSK.

Cenu PSK za rok 2017 získali:

 • Folklórna skupina Raslavičan - za mimoriadne úspechy v súťaži Zem spieva, dlhoročnú úspešnú popularizáciu folklóru a uchovávanie tradícií horného Šariša
 • Michal Zamkovský, misionár - za dlhoročnú a obetavú misionársku činnosť na Slovensku i v zahraničí
 • Vladimír Kozák, in memoriam -  za celoživotné dielo, najmä za obnovu havarijného stavu ciest od roku 2004, mimoriadnu osobnú angažovanosť za rozvoj regionálneho cestného hospodárstva a zároveň za osobný prínos v oblasti cezhraničnej spolupráce Prešovského kraja

 

Slávnostné odovzdávanie Ceny PSK sa uskutoční  23. novembra 2017 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

 

Fotogaléria

 

Folklórna skupina Raslavičan

Raslavičan patrí medzi najstaršie folklórne kolektívy. Vo svojom repertoári zachytáva obyčaje Raslavíc a oblasti horného Šariša. Prezentáciou lokálnych zvyklostí, originálnych tancov, piesní a štýlovo čistej impozantnej ľudovej hudby upútava pozornosť odbornej i laickej verejnosti.

Folklórna skupina Raslavičan Folklórna skupina začala účinkovať už v 20-tych rokoch minulého storočia, no za svoj oficiálny začiatok činnosti považuje prvé historické vystúpenie v Prahe v roku 1931. Kvalita vystúpení aj náročnosť choreografií čoskoro posunula Raslavičan medzi vyhľadávané súbory, ktoré pravidelne účinkovali v Československom rozhlase a svoje umenie prezentovali vo viacerých filmoch.

Najväčšie úspechy žne Raslavičan pod vedením Antona Konturu, ktorý je skúsený choreograf, tanečník, spevák a zanietený folklorista. Pod jeho taktovkou vzniklo množstvo vydarených folklórnych pásiem, tanečných choreografií a speváckych programov. 

V roku 2012 predstavil Raslavičan verejnosti premiérový program pri príležitosti 80. výročia založenia. Súbor sa pravidelne predstavuje na významných folklórnych festivaloch nielen doma aj v zahraničí. Slovenské ľudové tradície úspešne prezentoval v Španielsku, Portugalsku, Česku, Poľsku, vo Francúzsku či v Spojených štátoch amerických.

V celoštátnej súťažnej prehliadke dedinských folklórnych skupín Nositelia tradícií získal kolektív trikrát titul Laureát. Rovnaký titul dvakrát získala Ľudová hudba FSk Raslavičan. V roku 2013 Raslavičan získal dvojnásobný titul Laureát celoštátnej súťažnej prehliadky hudobného folklóru Vidiečanova

Fofo Raslavičan

Habovka, v kategórii ľudových hudieb a speváckych skupín. Do povedomia celého Slovenska sa dostal aj ako finalista súťaže Zem spieva

 Michal Zamkovský, misionár

 

Michal ZamkovskýPáter Michal Zamkovský sa narodil v roku 1948 v podtatranskej obci Toporec. Hoci  ukončil stavebnú fakultu STU v Bratislave,  jeho životná cesta i filozofia ho nasmerovala k duchovnej službe a misionárstvu.

V roku 1976 v Bratislave zložil svoje prvé rehoľné sľuby a tajne začal študovať v Poľsku.  V roku 1980 ho kardinál František Macharský  v Zakopanom vysvätil za kňaza. Po  vysviacke pracoval istý čas ako stavebný inžinier v Starej Ľubovni. Po páde komunizmu
sa už naplno venoval svojmu kazateľskému poslaniu. Postgraduálne štúdium ukončil na Lublinskej univerzite v oblasti pastorálnej  teológie v roku 1996.

Od roku 1990 pôsobil v Kláštore Redemptoristov v Podolínci a v rokoch 2005 až 2010 bol viceprovinciálom redemptoristov v Bratislave. Pápež František ho spolu s ďalšími rehoľnými kňazmi z celého sveta vymenoval za misionára milosrdenstva. Tento mandát získal ako jeden zo štyroch redemptoristov na Slovensku.

Otec Michal každoročne organizuje ľudové misie a duchovné obnovy na Slovensku, ale aj v zahraničí. Je známy z televízie LUX a rádia LUMEN. Jeho prednášky z duchovno – relaxačných pobytov sa stali základom knihy Cesta blahoslavenstiev.

Kázne, prednášky, rozhovory, debaty, stretnutia v spoločenstvách pátra Michala Zamkovského majú na internete niekoľkotisícové zhliadnutia. Vyše dvadsaťročnou misijnou činnosťou, vyše troma stovkami programov, ktoré pripravil s bratmi redemptoristami, sa zaradil medzi významné osobnosti cirkevného sveta.

Vladimír Kozák, in memoriam

Vladimír Kozák sa narodil v roku 1952 v Matejovciach nad Hornádom. Vyštudoval Vysokú školu dopravnú v Žiline.

Vladimír Kozák, in memoriamCelý svoj pracovný život venoval cestnému hospodárstvu. Pôsobil v stavebných spoločnostiach, Slovenskej správe ciest, Národnej diaľničnej spoločnosti, regionálnej správe ciest na rôznych riadiacich pozíciách.

V decembri 2003 sa stal riaditeľom Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, kde pracoval do svojej neočakávanej smrti.

Vladimír Kozák je považovaný za zakladateľa systému cestného hospodárstva v kraji, ale aj dlhoročného garanta obnovy cestnej siete PSK. Má výrazný podiel na rozvoji infraštruktúry v Prešovskom kraji od roku 2004, kde svojou snahou a nesmiernou

húževnatosťou dosiahol obdivuhodné výsledky. Veľký je jeho podiel na budovaní vzťahov a realizácii projektov v rámci cezhraničnej spolupráce, najmä s partnerskými regiónmi – s Malopoľským a Podkarpatským vojvodstvom v Poľsku, Zakarpatskou

oblasťou na Ukrajine a Pardubickým krajom v Česku.

Bol excelentným odborníkom, vyzretým manažérom, organizátorom, ale zároveň ľudsky veľmi prístupným človekom. Mimo štandardného zamestnania zastával pozície v ďalších stavovských organizáciách - bol podpredsedom Slovenskej cestnej spoločnosti, členom Monitorovacieho výboru Operačného programu Doprava pri Ministerstve dopravy SR.

Popri práci sa venoval aj publikačnej činnosti, miloval všetky druhy športu a veľmi rád cestoval.

Vladimír Kozák, napriek svojim víziám a plánom, svoju životnú cestu ukončil náhle 6. novembra 2016.

.

 

 

 

 

 

Publikované: 28.07.2017 / Aktualizované: 19.02.2019 HoreTlačiť