Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Krídla túžby - regionálna súťaž

Ocenenie v sociálnych službách

logo ocenenia Krídla túžby

Cena Krídla túžby - symbol okrídlenej barly v žltom srdci.

Srdce predstavuje lásku, prirodzenú súčasť života človeka. Pri prežívaní lásky rastú krídla, ktoré znamenajú symbol rozletu.

Barlička predstavuje oporu, potrebuje každý z nás a pre ľudí odkázaných na sociálne služby je dôležitá rovnako ako vzduch, ktorý dýchame.

Cena je kompletne dielom zariadení sociálnych služieb. Z mnohých návrhov bol vybratý návrh ceny z Domova sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí. Jej realizáciu napokon excelentne zvládli v keramickej dielni v integračnom zariadení KOR-GYM v Hertníku.  

Kto môže získať ocenenie

V súťaži môže byť ocenený:

 • poskytovateľ sociálnych služieb
 • prijímateľ sociálnych služieb
 • zamestnanec u poskytovateľa sociálnych služieb

Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je nájsť poskytovateľa, prijímateľa, zamestnanca, ktorý napríklad:

 • vykonal významný čin/aktivitu v sociálnych službách
 • je príkladom integrácie
 • je príkladom dobrej a zmysluplnej spolupráce/partnerstva
 • zaviedol do života inovatívnu metódu práce/terapiu
 • zorganizoval zaujímavé podujatie
 • vyniká alebo dosiahol úspech v športovej/umeleckej oblasti
 • je príkladom výnimočnej kvality v poskytovaní sociálnych služieb

Aktuálny ročník súťaže

Ročníky súťaže

 

Publikované: 10.05.2011 / Aktualizované: 19.02.2019 HoreTlačiť