Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Agentúra regionálneho rozvoja PSK

Odklaz na ARR PSK - klikni na logo - odkaz sa otvorí v novom okne

 

 

 

 

Agentúra regionálneho rozvoja PSK bola založená ako Rozvojová agentúra - príspevková organizácia, s účinnosťou od 1. júla 2003, na základe Uznesenia zastupiteľstva PSK. Svoju praktickú činnosť zahájila od 1. septembra 2003. V decembri 2004 bola transformovaná na Agentúru regionálneho rozvoja ako združenie právnických osôb. V súčasnosti má 11 zamestnancov. Riaditeľom je Ing. Artúr Benes.

 

Kontakt:

Adresa
Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
Prostějovská 117/A
080 01 Prešov

Telefón:  051/ 7465 381
Fax:  051/ 7465 386
E-mail: petrikova@arrpsk.sk

Web:  www.arrpsk.sk

 

Agentúra regionálneho rozvoja PSK v rámci svojho základného účelu a predmetu činnosti plní nasledujúce hlavné úlohy:

 • pripravuje a koordinuje práce na príprave strategických dokumentov regionálneho rozvoja v Prešovskom samosprávnom kraji,
 • pripravuje programy a projekty regionálneho rozvoja v súlade so strategickými dokumentmi Európskej komisie, Vlády SR a Prešovského samosprávneho kraja,
 • poskytuje konzultačné služby súvisiace s prípravou a realizáciou programov a projektov,
 • koordinuje práce na príprave programov, projektov a ďalších dokumentov a zadáva tieto externým firmám a konzultantom,
 • všestranne prispieva k rozvíjaniu integračného vedomia občanov na princípoch budovania spoločnej Európy,
 • aktívne prispieva k regionálnemu rozvoju, rozvoju malého a stredného podnikania, k rozvoju cestovného ruchu v súlade so zásadami partnerstva, trvalo udržateľného rozvoja,
 • realizuje a podporuje implementáciu už schválených projektov a programov,
 • aktívne podporuje, vyhodnocuje projekty regionálneho rozvoja,
 • aktívne vyhľadáva a podporuje finančne, technicky, materiálne, odborne, ekologické a trvalo udržateľné projekty,
 • informuje príslušné subjekty v rámci kraja o dostupnosti jednotlivých programov a projektov,
 • organizuje školenia zamerané na zvýšenie povedomia o európskej regionálnej politike, o možnostiach podpory regionálneho rozvoja a na zvýšenie administratívnych kapacít na prípravu a čerpanie fondov EÚ v rámci regiónu,
 • propaguje región doma a v zahraničí a získava pre región investorov,
 • zhromažďuje, spracováva, sprostredkováva, rozširuje informácie, teoretické a praktické vedomosti a skúsenosti, realizuje edičnú činnosť,
 • vykonáva sprostredkovateľskú, vydavateľskú, propagačnú a reklamnú činnosť v rozsahu a v súlade so svojim poslaním regionálneho osvetového zariadenia,
 • pripravuje, koordinuje a realizuje aktivity cezhraničnej spolupráce,
 • realizuje praktické aktivity zamerané na regionálny rozvoj, podporu zamestnanosti,
 • spolupracuje so všetkými slovenskými a zahraničnými organizáciami a inštitúciami, ktoré majú záujem pomôcť naplniť jej poslanie a ciele.
Publikované: 30.12.2008 / Aktualizované: 13.06.2023 HoreTlačiť