Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Naj v Prešovskom kraji

Krajská organizácia cestovného ruchu pripravuje prvý ročník ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja. Prestížne ocenenie má poukázať na kvality osobností, zariadení, zamestnancov a produktov patriacich k špičke v cestovnom ruchu na severovýchode Slovenska.

Prešovský kraj disponuje veľkým množstvom prírodných, kultúrnych a historických zaujímavostí. Na území s rozlohou necelých deväť tisíc km2 sú možnosti cestovného ruchu mimoriadne široké. Pamiatky UNESCO, päť národných prírodných parkov, stovky prameňov, religiózne a kultúrne pamiatky, folklór i rozsiahla remeselnícka tvorba – všetky tieto ako aj ďalšie atraktivity kraja ponúkajú zázemie pre rozličné segmenty cestovného ruchu. Ten sa v posledných rokoch postupne rozvíja, ale často sú služby, propagácia i produkty súvisiace s turizmom na nedostatočnej úrovni. KOCR Severovýchod Slovenska, ktorá podporuje rozvoj turizmu v celom Prešovskom kraji, chce oceniť prácu a aktivity zamerané na rozvoj cestovného ruchu a upriamiť pozornosť odbornej i laickej verejnosti na jednotlivcov, ktorí svojou prácou idú príkladom a predstavujú vzor hodný nasledovania.

Ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu má tiež zvýšiť povedomie ľudí o dôležitosti tohto odvetvia hospodárstva a o jeho prínose pre sociálne a ekonomické napredovanie kraja i celého Slovenska.

„Chceme oceniť ľudí, ktorí sa podieľajú na budovaní pozitívneho obrazu severovýchodu Slovenska. Osobnosti, ktoré sa rozličnými spôsobmi pričinili o propagáciu a napredovanie v oblasti cestovného ruchu. Rovnako aj zariadenia pôsobiace v segmente kultúry, gastronómie a hotelierstva, ktorých kvality môžu byť inšpiráciou pre ostatných. Oceníme tiež zamestnancov zariadení a top produkt roku 2014,“ spresnil zámer ocenenia riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.

KOCR Severovýchod Slovenska chce tiež poukázať na fakt, že aj v Prešovskom kraji máme mnoho mladých a šikovných ľudí, ktorých je potrebné ďalej motivovať a zároveň oceniť ich kvality. „Rovnako netreba zabúdať na ľudí, ktorí sa cestovnému ruchu venujú dlhodobo a roky ich pôsobenia sú viditeľné v efektívnych výsledkoch,“ doplnil Janoško.

Nominácie môžu podávať právnické aj fyzické osoby do 30. novembra 2014 poštou alebo mailom prostredníctvom formulára. Pravidlá nominácií definujú Všeobecné podmienky udeľovania ocenení. V kategóriách Osobnosť cestovného ruchu (CR) a Produkt CR rozhodne o víťazoch odborná porota. Najlepších v kategóriách Zariadenie CR a Zamestnanec CR vyberie verejnosť prostredníctvom internetovej ankety. Tá bude k dispozícii na stránkach www.severovychod.skwww.po-kraj.sk od 15. decembra 2014 do 15. januára 2015.

Prestížne ocenenia budú víťazom všetkých kategórií slávnostne odovzdané počas veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakia Tour 29. januára 2015 v Inchebe Expo Bratislava.

***

Prešov 21. októbra 2014

Mgr. Barbora Čechová

Publikované: 23.10.2014 / Aktualizované: 24.10.2014 HoreTlačiť