Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Výročné správy školských zariadení

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Správy o činnosti jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sú zverejnené na stránkach organizácií.

Stredné odborné školy |  Gymnázia  |  Jazykové školy |   Spojené školy |   Škola v prírode 

 Stredné odborné školy

SOŠ služieb, Košická 20, Prešov – Správy o činnosti

SOŠ obchodu a služieb, Humenné – Správy o činnosti

SPŠ elektrotechnická, Prešov – Správy o činnosti

Stredná športová škola Poprad – Správy o činnosti

Škola umeleckého priemyslu Kežmarok – Správy o činnosti

SPŠ stavebná, Plzenská 10, Prešov – Správy o činnosti

SOŠ Majstra Pavla v Levoči – Správy o činnosti

SOŠ polytechnická J. A. Baťu Svit – Správy o činnosti

SOŠ pedagogická, Prešov – Správy o činnosti

SOŠ pedagogická Levoča – Správy o činnosti

SOŠ elektrotechnická, Stropkov – Správy o činnosti

SOŠ drevárska Vranov nad Topľou – Správy o činnosti

SOŠ Snina – Správy o činnosti

SOŠ Vranov nad Topľou – Správy o činnosti

SOŠ garbiarska, Kežmarok – Správy o činnosti

SOŠ agropotravinárska a technická Kežmarok – Správy o činnosti

SOŠ dopravná Prešov – Správy o činnosti

SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Bardejov – Správy o činnosti

SOŠ elektrotechnická Poprad – Správy o činnosti

SOŠ gastronómie a služieb Prešov – Správy o činnosti

SOŠ hotelová Poprad – Správy o činnosti

SOŠ lesnícka Prešov – Správy o činnosti

SOŠ podnikania a služieb Lipany – Správy o činnosti

SOŠ polytechnická Humenné – Správy o činnosti

SOŠ polytechnická a služieb arm.gen.L. Svobodu Svidník – Správy o činnosti

SOŠ polytechnická J.A.Baťu Poprad – Správy o činnosti

SOŠ remesiel a služieb Poprad – Správy o činnosti

SOŠ technická Poprad – Správy o činnosti

SOŠ technická Prešov – Správy o činnosti

SOŠ technická Stará Ľubovňa – Správy o činnosti

SSPŠ Snina – Správy o činnosti

SSPŠ elektrotechnická Prešov – Správy o činnosti

SPŠ strojnícka Prešov – Správy o činnosti

SPŠ technická Bardejov – Správy o činnosti

SPŠ techniky a dizajnu Poprad - Správy o činnosti

Stredná zdravotnícka škola Lipová 32, Humenné – Správy o činnosti

Stredná zdravotnícka škola, Prešov – Správy o činnosti

Stredná zdravotnícka škola, Poprad – Správy o činnosti

Škola umeleckého priemyslu Prešov – Správy o činnosti

Škola umeleckého priemyslu Svidník – Správy o činnosti

Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné – Správy o činnosti

Obchodná akadémia Poprad – Správy o činnosti

Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné – Správy o činnosti

Obchodná akadémia, Vranov nad Topľou – Správy o činnosti

Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok – Záverečné správ (Správy o činnosti)

Hotelová akadémia Prešov – Správy o činnosti

Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné – Správy o činnosti

 Gymnázia

Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov – Správy o činnosti

Gymnázium, Kukučínova 1, Poprad – Správy o činnosti

Gymnázium, Konštantínova 2, Stropkov – Správy o činnosti

Gymnázium Snina – Správy o činnosti

Gymnázium Komenského, Humenné – Správy o činnosti

Gymnázium duklianskych hrdinov Svidník – Správy o činnosti

Gymnázium Levoča – Správy o činnosti

Gymnázium J.A.Raymana Prešov – Správy o činnosti

Gymnázium L. Stockela Bardejov – Správy o činnosti

Gymnázium Terézie Vansovej Stará Ľubovňa – Správy o činnosti

Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok – Správy o činnosti

Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou – Správy o činnosti

Gymnázium Lipany – Správy o činnosti

 Jazykové školy

Jazyková škola Poprad – Správa o činnosti

Jazyková škola Prešov – Správa o činnosti

 Spojené školy

Spojená škola Medzilaborce – Správy o činnosti

Spojená škola Štefánikova Bardejov – Správy o činnosti

Spojená škola, Svidník – Správy o činnosti

Spojená škola, Jarmočná, Stará Ľubovňa – Správy o činnosti

Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, Prešov – Správy o činnosti

Spojená škola Čaklov – Správy o činnosti

Spojená škola Sabinov – Správy o činnosti

Spojená škola T. Ševčenka Prešov – Správy o činnosti

Spojená škola J. Henischa, Bardejov – Správy o činnosti

Spojená škola, Prešov – Správy o činnosti

Škola v prírode

Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná – Správy o činnosti

Publikované: 29.09.2022 / Aktualizované: 23.06.2023 HoreTlačiť