Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Školstvo

Organizácie v pôsobnosti PSK - školy a školské zariadenia

Výročné správy o činnosti školských zariadení

(Aktualizácia: 20.9.2023, stav k 20.9.2023)

Vyhľadať organizáciu

Gymnázium

Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / 426 44 27
Fax: 052 / -
E-mail: sekretariat@gym-pp.vucpo.sk, skola@stary-gympel.sk
Web: www.stary-gympel.sk
Štatutár: Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD
IČO: 00161098

Gymnázium

Konštantínova 2, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 772 57 37
Fax: 051 / 772 37 90
E-mail: sekretariat@gymk2-po.vucpo.sk, skola@gk2-po.sk
Web: www.gk2-po.sk
Štatutár: PhDr. Stanislav Šanta, PhD.
IČO: 00161110

Gymnázium

Komenského 13, 082 71 Lipany, okres Sabinov
Tel.: 051 / 457 22 85
Fax: 051 / 457 22 85
E-mail: sekretariat@gym-lipany.vucpo.sk, skola@gymlipany.edu.sk
Web: www.gymlipany.edupage.org
Štatutár: Ing. Eva Lazoríková
IČO: 00161047

Gymnázium

Študentská 4, 069 01 Snina, okres Snina
Tel.: 057 / 762 33 53
Fax: 057 / -
E-mail: sekretariat@gym-sv.vucpo.sk, gymsnek@isternet.sk
Web: www.gymsnina.sk
Štatutár: Mgr. Mária Vassová
IČO: 00161179

Gymnázium

Konštantínova 1751/64, 091 80 Stropkov, okres Stropkov
Tel.: 054 / 742 29 86
Fax: 054 / -
E-mail: sekretariat@gym-sp.vucpo.sk, skola@gymstrop.edu.sk
Web: www.gymstrop.edu.sk
Štatutár: PaedDr. Ivana Jecušková
IČO: 00161225

Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu

Komenského 4, 066 01 Humenné, okres Humenné
Tel.: 057 / 775 54 74 - vrátnica, 775 38 26 - sekretariát
Fax: 057 / 788 85 21
E-mail: sekretariat@gymagls-he.vucpo.sk; gymhum@gmail.com
Web: www.gaglshe.edupage.org
Štatutár: RNDr. Marián Hamrák
IČO: 00160954

Gymnázium Cyrila Daxnera

Dr. C. Daxnera 88, 093 01 Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou
Tel.: 057 / 446 45 74
Fax: 057 / 446 10 17
E-mail: riaditel@gyvv.sk; sekretariat@gym-vt.vucpo.sk, skola@gyvv.sk
Web: www.gyvv.sk
Štatutár: PhDr. Zuzana Dragulová, PhD.
IČO: 00161268

Gymnázium duklianskych hrdinov

Komenského 16, 089 01 Svidník, okres Svidník
Tel.: 054 / 752 10 36, 788 25 61
Fax: 054 / -
E-mail: sekretariat@gymdh-sk.vucpo.sk, skola@gdh.sk
Web: www.gdh.sk
Štatutár: RNDr. Ján Rodák
IČO: 00161233

Gymnázium J. Francisciho-Rimavského

Kláštorská 37, 054 67 Levoča, okres Levoča
Tel.: 053 / 451 22 52, 451 25 12 (školská jedáleň)
Fax: 053 / 451 42 55
E-mail: sekretariat@gymjfr-le.vucpo.sk, skolagjfrlevoca@mail.t-com.sk
Web: www.gymjfrle.edupage.org
Štatutár: Mgr. Jaroslav Kramarčík
IČO: 00161039

Gymnázium Jána Adama Raymana

Mudroňova 20, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 771 16 00
Fax: 051 / -
E-mail: sekretariat@gymjar-po.vucpo.sk, info@gjar-po.sk
Web: www.gjar-po.sk
Štatutár: Mgr. Viera Kundľová
IČO: 00161101

Gymnázium Leonarda Stöckela

Jiráskova 12, 085 01 Bardejov, okres Bardejov
Tel.: 054 / 472 27 81
Fax: 054 / -
E-mail: sekretariat@gymls-bj.vucpo.sk; stockel@gymlsbj.sk
Web: www.gymlsbj.sk
Štatutár: Mgr. Alena Gombošová
IČO: 00160911

Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava

Hviezdoslavova 20, 060 14 Kežmarok, okres Kežmarok
Tel.: 052 / 452 30 32, 468 16 21
Fax: 052 / -
E-mail: riaditel@gpohkk.edu.sk; sekretariat@gympoh-kk.vucpo.sk, skola@gpohkk.edu.sk
Web: www.gympohkk.edupage.org
Štatutár: Mgr. Daniela Mihóková
IČO: 00160962

Gymnázium Terézie Vansovej

17. novembra 6, 064 01 Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa
Tel.: 052 / 432 35 75
Fax: 052 / -
E-mail: sekretariat@gymtv-sl.vucpo.sk, gymnsl@stonline.sk
Web: www.gymntvsl.edupage.org
Štatutár: PaedDr. Klaudia Satkeová
IČO: 00161217

Hotelová akadémia

Štefánikova 28, 066 01 Humenné, okres Humenné
Tel.: 057 / 775 23 94 (sekretariát), 775 51 44 (ústredňa)
Fax: 057 / 775 23 94
E-mail: sekretariat@ha-he.vucpo.sk; skolahahe@gmail.com
Web: www.hahe.edupage.org
Štatutár: Ing. Mariana Chudíková
IČO: 17078393

Hotelová akadémia

Baštová 32, 080 85 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 773 27 01
Fax: 051 / 773 26 79
E-mail: sekretariat@ha-po.vucpo.sk, ha@hapresov.edu.sk
Web: www.hapresov.sk
Štatutár: MVDr. Jozef Šenko
IČO: 00162191

Hotelová akadémia Otta Brucknera

MUDr. Alexandra 29, 060 01 Kežmarok, okres Kežmarok
Tel.: 052 / 452 30 35
Fax: 052 / 452 27 48
E-mail: sekretariat@haob-kk.vucpo.sk, haobkk@mail.t-com.sk
Web: www.haobkk.edupage.org
Štatutár: PhDr. Darina Siskovičová
IČO: 00165175

Jazyková škola

Mnoheľova 828/23, 058 46 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / 772 30 96, 7897701 (riaditeľňa)
Fax: 052 / -
E-mail: sekretariat@js-pp.vucpo.sk, info@jazykovka-poprad.sk
Web: www.jazykovka-poprad.sk
Štatutár: PhDr. Marta Zelená
IČO: 35515147

Jazyková škola

Plzenská 10, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 772 41 84
Fax: 051 / 772 41 84
E-mail: sekretariat@js-po.vucpo.sk, jspresov@jspresov.sk
Web: www.jspresov.sk
Štatutár: Mgr. Marianna Douděrová
IČO: 35514761

Obchodná akadémia

Komenského 1, 066 01 Humenné, okres Humenné
Tel.: 057 / 775 24 32
Fax: 057 / -
E-mail: riaditel@oa-he.vucpo.sk; sekretariat@oa-he.vucpo.sk
Web: www.oahe.edupage.sk
Štatutár: Ing. Alena Židová
IČO: 00162132

Obchodná akadémia

Murgašova 94, 058 22 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / 772 16 35
Fax: 052 / 776 59 97
E-mail: sekretariat@oa-pp.vucpo.sk, oa@oapoprad.sk
Web: www.oapoprad.sk
Štatutár: Ing. Iveta Račeková
IČO: 00162167

Obchodná akadémia

Daxnerova 88, 093 35 Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou
Tel.: 057 / 446 46 92 - 93
Fax: 057 / 446 46 93
E-mail: sekretariat@oa-vt.vucpo.sk, skola@oavt.edu.sk
Web: www.oavt.edu.sk
Štatutár: Ing. Mária Chrapeková
IČO: 00162230

Spojená škola

Štefánikova 64, 085 14 Bardejov, okres Bardejov
Tel.: 054 / 488 01 50
Fax: 054 / 488 01 57
E-mail: sekretariat@ss-bj.vucpo.sk; sekretariat@spojenabj.sk
Web: www.spojenabj.sk
Štatutár: RNDr. Eva Kurnátová, PhD.
IČO: 42077150

Spojená škola

Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, okres Medzilaborce
Tel.: 057 / 732 13 48
Fax: 057 / 732 17 66
E-mail: sekretariat@sosawarhola-ml.vucpo.sk, sosaw@post.sk
Web: www.sosaw.sk
Štatutár: Mgr. Jarmila Savčaková
IČO: 54018404

Spojená škola

Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 770 52 88, 770 52 82
Fax: 051 / 770 55 98
E-mail: sekretariat@ss-lpodjavorinskej-po.vucpo.sk, info@spojenaskola.sk
Web: www.spojenask.edupage.org
Štatutár: Mgr. Ján Holub
IČO: 37946765

Spojená škola

Masarykova 24, 081 79 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 773 34 13
Fax: 051 / 758 30 71
E-mail: sekretariat@sospodnik-po.vucpo.sk, sospmaspo@nextra.sk
Web: www.sospodnikania.sk
Štatutár: Mgr. Michal Čiernik, poverený vedením školy
IČO: 54018391

Spojená škola

SNP 16, 083 01 Sabinov, okres Sabinov
Tel.: 051 / 488 01 00
Fax: 051 / -
E-mail: sekretariat@sos-sb.vucpo.sk
Web: www.spojenaskolasabinov.sk; www.sossb.edupage.org
Štatutár: Ing. Miloš Ondrejkovič
IČO: 42383153

Spojená škola

Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa
Tel.: 052 / 716 43 11
Fax: 052 / 716 43 19
E-mail: sekretariat@ss-jarmocna-sl.vucpo.sk, sekretariat@ssjsl.sk
Web: www.ssjsl.sk
Štatutár: Mgr. Ján Bondra
IČO: 53265301

Spojená škola

Centrálna 464, 089 01 Svidník, okres Svidník
Tel.: 054 / 0911 750 315 ; 788 20 40
Fax: 054 / 788 20 40
E-mail: sekretariat@ss-sk.vucpo.sk, riaditel@spojenaskolask.sk, sekretariat@spojenaskolask.sk
Web: www.spojenaskolask.sk
Štatutár: Mgr. Jana Drábová
IČO: 37947931

Spojená škola

Čaklov 249, 094 35 Čaklov, okres Vranov nad Topľou
Tel.: 057 / 0915 867 500 - riaditeľ; 449 64 21
Fax: 057 / 449 62 11
E-mail: riaditel@ss-caklov.vucpo.sk; sekretariat@ss-caklov.vucpo.sk
Web: web.stonline.sk/spozs
Štatutár: Mgr. Stanislav Kráľ
IČO: 42076439

Spojená škola Juraja Henischa

Slovenská 5, 085 01 Bardejov, okres Bardejov
Tel.: 054 / 486 19 50
Fax: 054 / -
E-mail: sekretariat@ssjhenischa-bj.vucpo.sk; ssjhbj@slovanet.sk
Web: www.ssjh.sk
Štatutár: Ing. Dulenčin Peter, PhD.
IČO: 42035261

Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským

Sládkovičova 4, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 758 17 85, 758 17 86
Fax: 051 / 772 47 91
E-mail: sekretariat@sstsevcenka-po.vucpo.sk, skola@gymtspo.edu.sk
Web: www.gymtspo.edupage.org
Štatutár: Ing. Igor Andrejčák, MBA
IČO: 37947923

Stredná odborná škola

Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok, okres Kežmarok
Tel.: 052 / 452 33 53, 452 30 38
Fax: 052 / 468 11 21
E-mail: sekretariat@sos-garbiarska-kk.vucpo.sk, souskk@isternet.sk
Web: www.sos-garbiarska1-kk.sk
Štatutár: Ing. Vojtech Wagner
IČO: 37880012

Stredná odborná škola

Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina, okres Snina
Tel.: 057 / 762 33 09, 762 24 93
Fax: 057 / 758 03 91
E-mail: sekretariat@sos-sv.vucpo.sk, skola@sossnina.edu.sk
Web: www.zsssnina.edupage.org
Štatutár: Ing. Štefan Ivan
IČO: 37878247

Stredná odborná škola

Alexandra Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou
Tel.: 057 / 446 32 58 - 9, 488 78 00 (riaditeľ)
Fax: 057 / 442 36 81
E-mail: sekretariat@sos-vt.vucpo.sk, sosvt@sosvt.sk
Web: www.sosvt.sk
Štatutár: Ing. Ľubomír Tóth
IČO: 37946773

Stredná odborná škola agropotravinárska a technická

Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok, okres Kežmarok
Tel.: 052 / 452 30 40
Fax: 052 / 452 30 26
E-mail: sekretariat@sos-kusnierska-kk.vucpo.sk
Web: www.soupkk.edu.sk
Štatutár: Ing. Stanislav Marhefka
IČO: 00159468

Stredná odborná škola dopravná

Volgogradská 3, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 772 32 87
Fax: 051 / 772 32 79
E-mail: sekretariat@sosdop-po.vucpo.sk, sosdpo@azet.sk
Web: www.sosdpo.sk
Štatutár: Mgr. Tomáš Kirňák
IČO: 17078440

Stredná odborná škola drevárska

Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou
Tel.: 057 / 446 27 55 (informátor), 442 38 62 (riaditeľ)
Fax: 057 / 4462 755
E-mail: riaditel@sosdrev-vt.vucpo.sk; sekretariat@sosdrev-vt.vucpo.sk
Web: www.sosdvv.edupage.org
Štatutár: Ing. Igor Šesták
IČO: 37942492

Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb

Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov, okres Bardejov
Tel.: 054 / 488 51 26 (vrátnica), 472 38 30 (sekretariát)
Fax: 054 / 472 24 90
E-mail: sekretariat@haja-bj.vucpo.sk; skola@habj.edu.sk
Web: www.habj.sk
Štatutár: Ing. Helena Ferková
IČO: 36155993

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce, okres Poprad
Tel.: 052 / 773 16 96
Fax: 052 / 773 16 17
E-mail: sekretariat@soselektro-pp.vucpo.sk; riaditel@sosematej.sk
Web: www.sosematej.sk
Štatutár: Ing. Anna Lorencovičová
IČO: 00893102

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov, okres Stropkov
Tel.: 054 / 742 24 74, 718 12 85
Fax: 054 / 742 24 74
E-mail: riaditel@soselektro-sp.vucpo.sk; sekretariat@soselektro-sp.vucpo.sk, skola@zssstrop.edu.sk
Web: www.sosesp.edupage.org
Štatutár: Ing. Daniel Soós
IČO: 37947915

Stredná odborná škola gastronómie a služieb

Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 771 08 63, 771 08 31
Fax: 051 / 771 08 64
E-mail: sekretariat@sosoas-po.vucpo.sk, soeobcho@souopo.edu.sk
Web: www.souopo.edupage.sk
Štatutár: PaedDr. Andrea Klačeková
IČO: 17078482

Stredná odborná škola hotelová

Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry, okres Poprad
Tel.: 052 / 442 28 65, 442 27 72
Fax: 052 / 442 27 72, 442 28 65, kl.18
E-mail: sekretariat@sos-hsmokovec.vucpo.sk, sos-smokovec@mail.t-com.sk, souspolstrav@stonline.sk
Web: www.sos-smokovec.sk
Štatutár: PaedDr. Pavol Hudáček
IČO: 00893552

Stredná odborná škola lesnícka

Kollárova 10, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 746 56 11
Fax: 051 / 746 56 10
E-mail: sekretariat@sos-lesnicka-po.vucpo.sk, slspo@slspo.sk
Web: www.slspo.sk
Štatutár: Ing. Miroslav Fuchs, PhD.
IČO: 51896109

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Mierová 1973/79, 066 01 Humenné, okres Humenné
Tel.: 0915 / 795 226 - sekretariát
Fax: 0915 / 775 26 97
E-mail: riaditel@sosoas-he.vucpo.sk; sekretariat@sosoas-he.vucpo.sk; sousluhe@nextra.sk;
Web: www.sousluzhe.edu.sk
Štatutár: RNDr. Oľga Skysľaková
IČO: 00617750

Stredná odborná škola pedagogická

Bottova 15A, 054 01 Levoča, okres Levoča
Tel.: 053 / 451 22 05
Fax: 053 / 451 03 67
E-mail: sekretariat@spgs-le.vucpo.sk, sekretariat@spgslevoca.sk
Web: www.spgslevoca.sk
Štatutár: Mgr. Miloslav Repaský
IČO: 00162833

Stredná odborná škola pedagogická

Kmeťovo stromoradie 5, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 771 12 94, 748 11 86
Fax: 051 / 771 12 93
E-mail: sekretariat@pasa-po.vucpo.sk, skola@sospg.sk
Web: www.sospg.sk
Štatutár: PhDr. Oľga Vavreková
IČO: 00162825

Stredná odborná škola podnikania a služieb

Komenského 16, 082 71 Lipany, okres Sabinov
Tel.: 051 / 0905 491 714; 488 00 11 (sekretariát), 488 0015 (riaditeľ),
Fax: 051 / 488 00 15
E-mail: riaditel@sos-lipany.vucpo.sk; sekretariat@sos-lipany.vucpo.sk, soup-lipany@lonler.sk
Web: www.soslipany.edupage.org; www.souplipany.sk
Štatutár: Mgr. Tkáč Karol
IČO: 00159476

Stredná odborná škola polytechnická

Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné, okres Humenné
Tel.: 057 / 776 25 58
Fax: 057 / 77 67 886
E-mail: sekretariat@sospolytech-he.vucpo.sk; skola@soshe.sk;
Web: www.soshe.sk
Štatutár: Ing. Anton Bača
IČO: 00893358

Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. generála L. Svobodu

Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník, okres Svidník
Tel.: 054 / 788 21 70 - 71
Fax: 054 / 788 21 72
E-mail: sekretariat@sosaglsvobodu-sk.vucpo.sk, agls@sossvidnik.edu.sk
Web: www.sossvidnik.edu.sk
Štatutár: PhDr. Jaroslav Pavluš
IČO: 00893692

Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu

Štefániková 39, 059 21 Svit, okres Poprad
Tel.: 052 / 775 62 45
Fax: 052 / -
E-mail: riaditel@zsssvit.sk, sekretariat@sos-svit.vucpo.sk; nebusovae@gmail.com
Web: www.sossvit.edupage.org
Štatutár: RNDr. Eva Nebusová
IČO: 37947541

Stredná odborná škola remesiel a služieb

Okružná 761/25, 058 01 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / 772 18 76
Fax: 052 / 772 24 28
E-mail: sekretariat@sos-pp.vucpo.sk, tatianacendy@gmail.com
Web: www.sosokruzna.edupage.org
Štatutár: Mgr. Vasil Kuzmiak
IČO: 42077133

Stredná odborná škola služieb

Košická 20, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 758 83 11
Fax: 051 / 758 83 33
E-mail: sekretariat@sos-kosicka-po.vucpo.sk, sekretariat@sousluz.edu.sk
Web: www.zsssluz.edupage.org
Štatutár: Ing. Renáta Fedorčíková
IČO: 37880080

Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla

Kukučínova 9, 054 27 Levoča, okres Levoča
Tel.: 053 / 451 32 91-3
Fax: 053 / 451 36 53
E-mail: sekretariat@sos-mpavla-le.vucpo.sk, riaditel@souplevoca.sk
Web: www.souplevoca.sk
Štatutár: Ing. Alena Hrešková
IČO: 00159514

Stredná odborná škola technická

Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné, okres Humenné
Tel.: 057 / 775 29 89 (sekretariát), 775 29 52 (vrátnica)
Fax: 057 / 775 29 54
E-mail: sekretariat@sostech-he.vucpo.sk, skola@sosthe.edu.sk
Web: www.sosthe.edu.sk
Štatutár: Ing. Róbert Juhás
IČO: 37942484

Stredná odborná škola technická

Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / 788 08 10
Fax: 052 / 776 16 00
E-mail: sekretariat@sostech-pp.vucpo.sk, sekretariat@sostpoprad.sk
Web: www.sostpoprad.sk
Štatutár: Ing. Ľubomír Rokos
IČO: 00891541

Stredná odborná škola technická

Volgogradská 1, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 771 45 61 (ústredňa), 771 45 60 (sekretariát)
Fax: 051 / 771 16 34
E-mail: sekretariat@sostech-po.vucpo.sk, skola@sost-po.sk
Web: www.sost-po.sk
Štatutár: Ing. Janka Galdunová
IČO: 00893251

Stredná odborná škola technická

Levočská 40, 064 01 Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa
Tel.: 052 / 432 33 31, 432 21 50
Fax: 052 / -
E-mail: sekretariat@sostech-sl.vucpo.sk, sostsl@slnet.sk
Web: www.sousl.edupage.org
Štatutár: Mgr. Daniela Šidlovská
IČO: 17050405

Stredná priemyselná škola

Partizánska 1059/23, 069 01 Snina, okres Snina
Tel.: 057 / 762 38 13
Fax: 057 / 762 26 18
E-mail: sekretariat@sps-sv.vucpo.sk, spssnina@spssnina.edu.sk
Web: www.sps-snina.edupage.org
Štatutár: PaedDr. Alena Romanová
IČO: 00161721

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Plzenská 1, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 772 55 67, 758 28 66
Fax: 051 / 773 23 44, 758 28 96
E-mail: sekretariat@spselek-po.vucpo.sk, spse@spse-po.sk
Web: www.spse-po.sk
Štatutár: Ing. Iveta Marcinčinová
IČO: 00161829

Stredná priemyselná škola stavebná

Plzenská 10, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 773 26 03
Fax: 051 / 772 21 76
E-mail: sekretariat@spsstav-po.vucpo.sk, spsstavpo@spsstavpo.sk
Web: www.spsstavpo.edupage.org
Štatutár: Mgr. Stanislav Kolpak
IČO: 00161837

Stredná priemyselná škola strojnícka

Duklianska 1, 080 04 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 771 21 96
Fax: 051 / 74 65 700
E-mail: sekretariat@spsstroj-po.vucpo.sk, zastupca@spspo.sk, sekretariat@spspo.sk
Web: www.spspo.edupage.org
Štatutár: RNDr. Hedviga Rusinková
IČO: 00161845

Stredná priemyselná škola technická

Komenského 5, 085 42 Bardejov, okres Bardejov
Tel.: 054 / 472 24 50
Fax: 054 / 472 24 50
E-mail: sekretariat@sps-bj.vucpo.sk; skola@spsbj.svcmi.sk
Web: www.spsbj.edu.sk
Štatutár: Ing. Jaroslav Bujda
IČO: 00161705

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu

Mnoheľova 828/23, 058 46 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / 772 30 63 - 64
Fax: 052 / 789 36 01
E-mail: sekretariat@sps-pp.vucpo.sk, posta@spspp.sk
Web: www.spspp.sk
Štatutár: Ing. Jaroslav Bašista
IČO: 00161802

Stredná športová škola

Francisciho 910/8, 058 01 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / +421 905 895 660 - riaditeľ, +421 907 877 759 - sekretariát
Fax: 052 / -
E-mail: riaditel@sss-pp.vucpo.sk, sekretariat@sss-pp.vucpo.sk
Web: www.sportpp.edupage.org
Štatutár: PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD.
IČO: 52439534

Stredná zdravotnícka škola

Lipová 32, 066 83 Humenné, okres Humenné
Tel.: 057 / 775 43 39
Fax: 057 / 775 43 39
E-mail: riaditel@szs-he.vucpo.sk; sekretariat@szs-he.vucpo.sk, skola@szshe.sk
Web: www.szshe.sk
Štatutár: PhDr. Marcela Griščíková
IČO: 00606740

Stredná zdravotnícka škola

Levočská 5, 058 50 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / 772 27 04
Fax: 052 / 772 11 45
E-mail: sekretariat@szs-pp.vucpo.sk, szspp@stonline.sk, skola@szspp.sk
Web: www.szspp.sk
Štatutár: Mgr. Miroslav Bednár
IČO: 00606791

Stredná zdravotnícka škola

Sládkovičova 36, 080 24 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 0911 170 184 - riaditeľka školy; 773 33 04
Fax: 051 / 773 37 06
E-mail: riaditel@szspo.sk; sekretariat@szs-po.vucpo.sk, riaditel@szs-po.vucpo.sk
Web: www.szs.edu.sk
Štatutár: PhDr. Eva Novotná, PhD.
IČO: 00606804

Škola umeleckého priemyslu

Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok, okres Kežmarok
Tel.: 052 / 452 52 82
Fax: 052 / -
E-mail: skola@suskk.sk; sekretariat@sus-kk.vucpo.sk
Web: www.suskk.sk
Štatutár: Ing. Marta Perignáthová
IČO: 36155667

Škola umeleckého priemyslu

Vodárenská 3, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 771 14 58
Fax: 051 / -
E-mail: sekretariat@sus-po.vucpo.sk, sekretariat@suspo.sk
Web: www.suspo.sk
Štatutár: Mgr. Linda Pločicová
IČO: 17078466

Škola umeleckého priemyslu

Sovietskych hrdinov 369/24, 089 01 Svidník, okres Svidník
Tel.: 054 / 788 18 10, 788 18 11
Fax: 054 / 788 18 12
E-mail: spso.svirnik@gmail.com; sekretariat@sup-sk.vucpo.sk; skola@spssvidnik.sk
Web: www.supsvidnik.edupage.org
Štatutár: Mgr. Pavel Olejár
IČO: 00520225

Škola v prírode Detský raj

Tatranská Lesná, 059 60 Tatranská Lesná, okres Poprad
Tel.: 052 / 442 25 53, 442 22 51
Fax: 052 / 442 25 53, 442 22 51
E-mail: sekretariat@detskyraj-tl.vucpo.sk, detskyraj@sinet.sk
Web: www.rajvprirode.sk
Štatutár: Mgr. Valerián Kuffa
IČO: 00186759

Školský internát

Karpatská 9, 058 01 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / 776 34 14
Fax: 052 / 772 23 64
E-mail: sekretariat@si-pp.vucpo.sk, internat@sipop.sk
Web: www.sipop.sk
Štatutár: Mgr. Mária Rošová
IČO: 36166952

 

Publikované: 30.12.2008 / Aktualizované: 02.11.2022 HoreTlačiť