Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 

ZO SLOVES PSK

Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „ZO SLOVES PSK“) vznikla na Ustanovujúcej členskej schôdzi, ktorá sa konala 29.10.2020  na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru č.2 Prešov.

Na ustanovujúcej členskej schôdzi sa stal predsedom Závodného výboru PhDr. Peter Javorský, PhD. Po jeho odchode funkciu prevzala Ing. Helena Miščíková a od 14.03.2023 Mgr. Silvia Kubáňová.

Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry (ďalej len „SLOVES“) je stabilizovaná, silná a uznávaná organizácia zamestnancov verejnej správy a verejných služieb, založená na demokratických princípoch, ktorá zaručuje práva svojich členov a v ťažkých časoch poskytuje sociálnu istotu.

SLOVES je samostatným dobrovoľným a politicky nezávislým združením členov, ktorí pôsobia najmä v orgánoch štátnej správy, v iných štátnych orgánoch, v samospráve obcí a miest, v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych celkov, obcí a miest a v ďalších organizáciách štátnej a verejnej správy a kultúry.

Základným poslaním SLOVES je združovať členov na obhajobu ich práv a presadzovanie ich pracovných, sociálnych, kultúrnych a ďalších záujmov a potrieb, ktoré vznikajú alebo súvisia s vykonávaním ich zamestnania a zabezpečia im dôstojnú životnú úroveň.

Bez odborov

 • nie je možné uzatvoriť kolektívnu zmluvu
 • nie je možná kontrola nad dodržiavaním pracovnoprávnych, mzdových predpisov ako aj predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • zamestnávateľ sám rozhoduje o platových podmienkach zamestnancov, pracovnom a služobnom poriadku, pracovnom čase a dovolenke, odchodnom, odstupnom a o tvorbe a použití sociálneho fondu

SLOVES poskytuje základným organizáciám

 • pomoc pri kolektívnom vyjednávaní a vzorové kolektívne zmluvy
 • organizačnú a metodickú pomoc
 • poradenstvo v oblasti hospodárenia s odborovými prostriedkami
 • podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie
 • organizáciu a realizáciu vzdelávanie ich funkcionárov
 • informácie o všetkých pracovnoprávnych predpisoch ako aj predpisoch súvisiacich s výkonom zamestnania
 • informácie o rokovaniach a vyjednávaniach na rôznych úrovniach
 • informácie o medzinárodných skúsenostiach a aktivitách

SLOVES poskytuje svojim členom

 • priaznivejšiu úpravu pracovných podmienok vrátane platových podmienok a podmienok zamestnávania vyjednanú v kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa
 • bezplatné právne poradenstvo v pracovnoprávnych veciach
 • bezplatné právne zastupovanie v pracovnoprávnych súdnych sporoch
 • podporu na prekonaní ťažkých finančných situácií
 • príspevky zo sociálno-podporného fondu
 • zväzovú rodinnú rekreáciu
 • iné výhody vyplývajúce z členstva v SLOVES.

Bližšie informácie o SLOVEX

Posledná aktualizácia: 03.05.2023HoreTlačiť