Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

ARCHÍV - Organizačná štruktúra PSK

Archív - Organizačná štruktúra Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené dokumenty predchádzajúcej organizačnej štruktúre, ktoré slúžia ako archívne.

Organizačný poriadok - archív

Organizačný poriadok spolu s dodatkami bol platný a účinný v období od 1.4.2014 do 1.4.2018.

Formát PDF Organizačný poriadok Úradu PSK  účinný od 1. 4. 2014 PDF (234 kB)
Formát PDF Dodatok č. 1 účinný od 1. 2. 2015 PDF (74,5 kB)
Formát PDF Dodatok č. 2  účinný od 1. 4. 2016 PDF (547 kB)
Formát PDF Príloha k dodatku č. 2 účinná od 1. 4. 2016 PDF (164 kB) 
Formát PDF Zmena prílohy dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku Úradu PSK  účinná od 1. 12. 2016 PDF (139,17 kB)
Formát PDF Dodatok č. 3 účinný od 1. 10. 2016 PDF (449,25 kB)
Formát PDF Príloha k dodatku č. 3 účinná od 1. 10. 2016 PDF (169 kB) 

Organizačný poriadok spolu s dodatkami bol platný a účinný v období od 25.2.2010 do 31.3.2014.

Formát PDF Organizačný poriadok Úradu PSK účinný od 1. 4. 2018 PDF (8,98 MB)
Formát PDF Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku účinný od 1. 2. 2019 PDF (70 kB)
Formát PDF Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku účinný od 1. 11. 2019 PDF (174 kB)
     
Formát PDF Príloha č. 1 - popis činností  účinná od 1. 2. 2019 PDF (557 kB)
Formát PDF Príloha č. 2 účinná od 1. 2. 2019 PDF (203 kB)

 


Formát PDF Organizačná štruktúra PSK  - PDF (144 kB) - s účinnosťou od 1. februára 2011 (vrátane zastupiteľstva, komisií, Úradu PSK a i. orgánov) Organizačná štruktúra - archív

 

Publikované: 09.07.2012 / Aktualizované: 10.07.2020 HoreTlačiť