Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

ARCHÍV - Organizačná štruktúra PSK

Archív - Organizačná štruktúra Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené dokumenty predchádzajúcej organizačnej štruktúre, ktoré slúžia ako archívne.

Organizačný poriadok - archív

Všetky dokumenty ku Konsolidovanému zneniu  Organizačného poriadku ku dňu  15.5.2022

Organizačný poriadok PSK - aktuálne znenie 
Názov dokumentu  Účinnosť  Formát, veľkosť 

Formát PDF Úplné znenie Organizačného poriadku Úradu PSK zo dňa 20.5.2020

účinný od 15.5.2022

PDF (180 kB)

PDF (479 kB)

PDF (243 kB)

PDF (98 kB)

PDF (42 kB)

     

Formát PDF Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku zo dňa 29.6.2020 (vrátane prílohy)

 • Príloha č. 1 – Popisy pracovných činností odborov, ktorých úprava bola účelom prijatia dodatku
účinný od 1.7.2020 PDF (219 kB)

Formát PDF Dodatok č. 2 k organizačnému poriadku účinnosť od 1.1.2021  (vrátane príloh)

 • Príloha č. 1 – Popisy pracovných činností odborov, ktoré boli dotknuté zmenou
 • Príloha č. 2 – Organizačná schéma k 1.1.2021
účinný od 1.1.2021 PDF (727 kB)

Formát PDF Dodatok č. 3 k organizačnému poriadku účinnosť od 15.5.2022  (vrátane príloh)

 • Príloha č. 1 – Popisy pracovných činností odborov, ktoré boli dotknuté zmenou
 • Príloha č. 2 – Organizačná schéma k 15.5.2022
účinný od 15.5.2022 PDF (144 kB)
Formát PDF Konsolidované znenie Organizačného poriadku účinného od 15.5.2022 (vrátane príloh) účinný od 15.5.2022 PDF (185 kB)
Organizačný poriadok PSK od 1.4.2020 
Názov dokumentu  Účinnosť  Formát, veľkosť 

Formát PDF  Organizačný poriadok Úradu PSK 1. 4. 2018 (vrátane príloh) 

 • Príloha č. 1 k Organizačnému poriadku Ú PSK - popis činností 
 • Príloha č. 2  k Organizačnému poriadku Ú PSK - organizačná schéma  zo dňa 1.4.2018
 • Príloha č. 3 k Organizačnému poriadku Ú PSK - uznesenie 6/2018
 • Príloha č. 4 k Organizačnému poriadku Ú PSK - uznesenie  50/201Z
účinný od 1. 4. 2018 PDF (8,98 kB)

Formát PDF Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku zo dňa 1.2.2019 

účinný od 1.2. 2019

 

PDF (70 kB)

 

PDF (557 kB)

PDF (74 kB)

Formát PDF Dodatok č. 2 k organizačnému poriadku účinnosť od 1.11. 2019 

účinný od 01.11.2019

PDF (174 kB)

 

PDF (428 kB)

PDF (152 kB)

 

Organizačný poriadok spolu s dodatkami bol platný a účinný v období od 1.4.2014 do 1.4.2018.

Formát PDF Organizačný poriadok Úradu PSK  účinný od 1. 4. 2014 PDF (234 kB)
Formát PDF Dodatok č. 1 účinný od 1. 2. 2015 PDF (74,5 kB)
Formát PDF Dodatok č. 2  účinný od 1. 4. 2016 PDF (547 kB)
Formát PDF Príloha k dodatku č. 2 účinná od 1. 4. 2016 PDF (164 kB) 
Formát PDF Zmena prílohy dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku Úradu PSK  účinná od 1. 12. 2016 PDF (139,17 kB)
Formát PDF Dodatok č. 3 účinný od 1. 10. 2016 PDF (449,25 kB)
Formát PDF Príloha k dodatku č. 3 účinná od 1. 10. 2016 PDF (169 kB) 

Organizačný poriadok spolu s dodatkami bol platný a účinný v období od 25.2.2010 do 31.3.2014.

Formát PDF Organizačný poriadok Úradu PSK účinný od 1. 4. 2018 PDF (8,98 MB)
Formát PDF Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku účinný od 1. 2. 2019 PDF (70 kB)
Formát PDF Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku účinný od 1. 11. 2019 PDF (174 kB)
     
Formát PDF Príloha č. 1 - popis činností  účinná od 1. 2. 2019 PDF (557 kB)
Formát PDF Príloha č. 2 účinná od 1. 2. 2019 PDF (203 kB)

 


Formát PDF Organizačná štruktúra PSK  - PDF (144 kB) - s účinnosťou od 1. februára 2011 (vrátane zastupiteľstva, komisií, Úradu PSK a i. orgánov) Organizačná štruktúra - archív

 

Publikované: 09.07.2012 / Aktualizované: 01.03.2023 HoreTlačiť