Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Organizačná štruktúra PSK

Organizačná štruktúra Prešovského samosprávneho kraja

Úrad je výkonným orgánom pre organizačné a administratívne veci Zastupiteľstva PSK, predsedu PSK a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstvom.

Tvoria ho zamestnanci Prešovského samosprávneho kraja.

Organizačná štruktúra Úradu PSK

Organizačný poriadok Úradu PSK je vnútornou normou, ktorá určuje vnútornú organizáciu úradu, počet zamestnancov a skladbu ich pracovných funkcií. Úrad sa vnútorne člení na odbory a oddelenia a na útvary, ktoré majú osobitné postavenie.  

Toto členenie schematický znázorňuje Organizačná štruktúra Úradu PSK.  
 

schéme organizačnej štruktúry úradu od 1.1.2021

 

Organizačný poriadok a štruktúra Úradu PSK
Názov dokumentu  Účinnosť  Formát, veľkosť 
Formát PDF Konsolidované znenie Organizačného poriadku účinného od 1.1.2021 (vrátane príloh) 1. 1. 2021 PDF (1009,95 kB)

Ďalšie odkazy

Publikované: 05.08.2011 / Aktualizované: 15.06.2021 HoreTlačiť