Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Organizačný poriadok PSK

Organizačný poriadok Prešovského samosprávneho kraja

Všetky dokumenty ku Konsolidovanému zneniu  Organizačného poriadku ku dňu  1.1.2021 

Organizačný poriadok PSK - aktuálne znenie 
Názov dokumentu  Účinnosť  Formát, veľkosť 

Formát PDF Úplné znenie  Organizačného poriadku Úradu PSK zo dňa 20.05.2020

účinný od 1. 4. 2018

PDF (94 kB)

PDF (369 kB)

PDF (203kB)

PDF (98 kB)

PDF (27 kB)

     

Formát PDF Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku zo dňa 29.6.2020 (vrátane prílohy)

 • Príloha č. 1 – Popisy pracovných činností odborov, ktorých úprava bola účelom prijatia dodatku
účinný od 1.7. 2020 PDF (219 kB)

Formát PDF Dodatok č. 2 k organizačnému poriadku účinnosť od 1.1.2021  (vrátane príloh)

 • Príloha č. 1 – Popisy pracovných činností odborov, ktoré boli dotknuté zmenou
 • Príloha č. 2 – Organizačná schéma k 1.1.2021
účinný od 01.1.2021 PDF (727 kB)
     
Formát PDF Konsolidované znenie Organizačného poriadku účinného od 1.1.2021 (vrátane príloh) účinný od 01.1.2021 PDF (935 kB)
Publikované: 05.08.2011 / Aktualizované: 25.01.2021 HoreTlačiť