Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Benefičný bowlingový turnaj

Pomoc pre tých, ktorí to potrebujú najviac

Prešovský samosprávny kraj realizuje každoročne benefičný bowlingový turnaj o Putovný pohár predsedu Prešovského samosprávneho kraja.

dekoračný obrázok

Podujatie má charitatívne poslanie a hlavnou myšlienkou je nezištná pomoc jednotlivcom i rodinám, ktoré sa ocitli v zložitých životných situáciách a ktorí sú na pomoc odkázaní.

Podujatia sa zúčastňujú desiatky známych osobností verejného, spoločenského života, ale aj podnikateľskej verejnosti nielen z Prešova, ale z celého kraja.

Prvý ročník benefičného turnaja sa uskutočil v roku 2008. Do roku 2017 (vrátane) sa na ňom prerozdelilo spolu 48 tisíc eur pre 42 príjemcov.

Výťažok z benefičného bowlingového turnaja predsedu PSK je vždy rozdelený medzi príjemcov, ktorí najviac potrebujú pomoc.

 

Keďže sme zaznamenali zvýšený počet žiadostí o pomoc a zložitých životných príbehov, ktoré sa nás osobne dotkli bolo viacej, pristúpili sme od roku 2014 k zmene rozdeľovania finančného daru. Darovaná suma od tohto roku preto nezávisela od nahratých bodov a počtu zhodených kolkov. Peniaze sa rozdelili hneď na úvod turnaja podľa výšky príspevku od zúčastnených družstiev.

Takto môžeme pomôcť viacerým rodinám, ktoré to skutočne potrebujú a ktoré sa odvážne pasujú so životom napriek obrovským zdravotným problémom alebo ťažkým životným situáciám.

 

Jednotlivé ročníky turnaja

 

Publikované: 04.07.2017 / Aktualizované: 04.07.2017 HoreTlačiť