Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Deň PSK 2013

Bezplatný vstup!

17. október 2013

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru č. 2, Prešov

 • organizátor: Prešovský samosprávny kraj
 • trvanie: 10:00 - 14:00 h
 • Bezplatný vstup do všetkých expozícií a výstav múzeí a galérií PSK
 • Bezplatný zápis do knižníc a amnestia na pokuty

Program - Deň otvorených dverí na Úrade PSK

 • Tréningy a testovanie pamäti
 • 3D prezentácia nálezov z hradu Ľubovňa
 • Sokoliarska skupina sv. Bavonna, Banská Štiavnica
 • Divadelné kostýmy
 • Maľovanie na telo
 • Ukážky remesiel – hrnčiarstvo, tkanie, paličkovanie
 • Výstavy, módna prehliadka, kultúrny program
 • Kaderníčky, kozmetičky, manikérky
 • Fotografie na pamiatku
 • Poskytovanie prvej pomoci, meranie tlaku
 • Hry, súťaže, kvízy a atraktívne ceny

Aktivity počas Dňa PSK v kultúrnych organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou

 • Hanušovce: Prednáškovo hravý deň (prezentácie o symboloch kraja, o archeologických nálezoch z výskumov v kraji a o prírodnom bohatstve kraja, vedomostné súťaže, kreslenie)
 • Vranov (vysunuté pracovisko): Prednáškovo-hravý deň (prezentácie o prírodnom bohatstve kraja, o archeologických nálezoch Vranova, vedomostná súťaž, výtvarné techniky)

Vihorlatské múzeum Humenné

 • prednáška na výstave Andrej Smolák - 13. komnata
 • voľný vstup do expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzenu) v Humennom.

Šarišské múzeum Bardejov

 • voľný vstup návštevníkom do všetkých expozícií v Bardejove i v Bardejovských Kúpeľoch.

Ľubovnianske múzeum Stará Ľubovňa

 • v expozíciách HRAD, SKANZEN - každý návštevník, obyvateľ PSK, dostane pohľadnicu s leteckým záberom na hrad a skanzen grátis.

Múzeum v Kežmarku

 • bezplatná prehliadka múzea a všetkých objektov (Expozícia historických vozidiel, Múzeum meštianskej bytovej kultúry a Výstavná sieň na ul. Dr. Alexandra č. 11, kde prebieha výstava s názvom Nezabudnutí, Neanonymní pri príležitosti Dní židovskej kultúry.)

Podtatranské múzeum Poprad

 • program s dôrazom na výstavu Kniežacej hrobky z Popradu pod názvom:"Život v dobe tajomného kniežaťa spod Tatier", bude to moderovaná prehliadka výstavy v dobových kostýmoch, spojená s tvorivými dielňami (tkanie náramkov a prezentácia výroby drevených častí nábytku z inventára hrobky).

Múzeum moderného umenia A. Warhola

 • sprístupnenie verejnosti výstavy bezplatne /"Písmo ako obraz, písmo v obraze, výstavy zamerané na život a tvorbu Andyho Warhola, výstava Blanky Jakubčikovej "Divná noční přihoda"/
 • premietanie undergroundových filmov od A. Warholu a filmy, ktoré prezentujú tvorbu A. Warholu.

Hvezdáreň a planetárium Prešov

 • bezplatný vstup verejnosti na večerný program Mozart.

Vihorlatská hvezdáreň Humenné

 • prezentačné podujatia pre verejnosť na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle

Aktivity a podujatia knižniciach PSK

 • zápis nových čitateľov zdarma
 • odpustenie pokút za neskoré vrátenie kníh
 • besedy s regionálnymi autormi
 • besedy o histórii regiónu
 • Vítajte v Prešovskom kraji – výstavy, prezentácie

Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

 • programová konferencia : Pocta sv. Cyrilovi a Metodovi – predstavenie misie sv. Cyrila a Metoda na území Slovanov, Hlavná 139

Okresná knižnica Dávida Gutgesela V Bardejove

 • Deň otvorených dverí
 • výstava členov fotoklubu BARDAF
 • Kľúče od rodného kraja. Potulky po Šariši. Náučné pásmo pre žiakov 5. ročníkov ZŠ

Podtatranská knižnica v Poprade

 • vzdelávacie pásmo pre ZŠ - prezentácia PSK :Vitajte v Prešovskom samosprávnom kraji
 • informačná výchova - vyhľadávanie informácii o PSK na internete

Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni

 • vyhlásenie 2. ročníka Regionaliády - súťaže o najkrajšiu knihu o regióne Stará Ľubovňa, najkrajšiu knihu regionálneho autora alebo najkrajšiu hudobnú nahrávku, do ktorej sa môžu zapojiť

Vihorlatská knižnica V Humennom

 • prezentácia novej knihy regionálnej autorky sci-fi literatúry Lenky Štiblaríkovej - Astrálny pútnik
 • "Poznáte regionálnych autorov?" - výstavka kníh

Podduklianská knižnica vo Svidníku

 • Ľudová architektúra východného Slovenska vo fotografii Jána Lazorika – výstava

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

 • "Premeny našich obcí“ - Výstava kníh s regiónu spojená s výkladom histórie jednotlivých obcí
 • "Hrady v povestiach“ - rozprávanie o východoslovenských povestiach a hradoch Čičva a Šariš, spojené s tvorivou dielňou pre žiakov základných škôl
 • prezentácia a propagácia HK na VUC v Prešove počas Dňa PSK
 • "Dávať je viac ako dostávať" - úspešný projekt s finančnou podporou Nadácie Orange - v rámci neho sa budú propagovať aktivity a výrobky seniorov

Vihorlatské osvetové stredisko Humenné

 • V spolupráci s EGRI KULTURÁLIS ÉS MUVESZÉTI KOZPONT EGER organizuje vo výstavnej sieni VOS výstavu prác jedného z najvýznamnejších súčasných maďarských umelcov smaltu Kátai Mihályho a prác jeho žiakov z Centra voľného času " FORRÁS " v EGERI pod názvom "SMALTY". Súčasťou výstavy bude tvorivá dielňa s inštruktážou o vývoji a tendenciách techniky smaltu, s praktickou ukážkou pod vedením Kátai Mihályho a jeho žiakov pre výtvarných pedagógov a žiakov mesta a regiónu.

Hornošarišské osvetové stredisko Bardejov

 • tvorivé dielne pre deti ZŠ - batika, paličkovaná čipka
 • beseda o štýle obliekania pred rokom 1970 v rámci výstavy "Náš svadobný deň"

Ľubovnianske osvetové stredisko Stará Ľubovňa

 • "Všetko pre občana" - beseda o kompetenciách PSK a Obvodného úradu v Starej Ľubovni s Ing. Petrom Sokolom.

Šarišská galéria Prešov

 • "Maliarsky workshop na výstave Kamila Jurašeka - Brány vnímania" o 10.00 hod. (určený predovšetkým pre študentov SŠ).

Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov

 • návštevníci budú mať možnosť vidieť prípravu hercov, prácu maskérok, vlásenkárok, kostymérok, javiskovej techniky a v rámci tohto "otvoreného dňa v DAD" sa zúčastniť generálkovej skúšky predstavenia "Letný deň"

plagát - Deň PSK 2013

Publikované: 13.02.2014 / Aktualizované: 11.04.2014 HoreTlačiť