Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Materiály na pripomienkovanie

Na tejto stránke sú uverejňované aktuálne materiály pripomienkového konania.  (Staršie materiály, ktoré boli zverejnené na pripomienkovanie nájdete v archíve.)

K materiálom pripomienkového konania patria návrhy všeobecne záväzných nariadení, cenových výmerov, záverečných účtov, zmien a doplnkov územného plánu veľkého územného celku  a iných. Každý z materiálov pripomienkového konania je zverejnený v súlade s príslušnou platnou legislatívou.

Po ukončení pripomienkového konania a spracovaní pripomienok, je ku každému návrhu (materiálu) na pripomienkovanie zverejnené aj vyhodnotenie (od roku 2015). 

Pripomienkové konanie materiálov Prešovského samosprávenho kraja

Aktuálne materiály na pripomienkovanie

Návrh VZN PSK xx/2020, ktorým sa mení VZN PSK 78/2019

26.11.2020 Materiál na pripomienkovanie - Návrh VZN PSK xx/2020, ktorým sa mení VZN PSK 78/2019 (uzávierka 6.12.2020)

Návrh rozpočtu PSK 2021 - 2023

25.11.2020 Materiál na pripomienkovanie - Návrh rozpočtu PSK 2021 - 2023 (uzávierka pripomienok 9.12.2020)

Návrh VZN PSK xx/2020, ktorým sa mení VZN PSK č.18/2010

24.11.2020 Materiál na pripomienkovanie - Návrh VZN PSK č. XX/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK (uzávierka pripomienok do 04.12.2020)

Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PSK na 1. polrok 2021

18.11.2020 Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na 1.polrok 2021 (uzávierka pripomienok 11.12.2020)

 

 

Archív materiálov na pripomienkovanie

Neaktuálne materiály, ktoré boli zverejnené na pripomienkovanie nájdete v archíve.

Publikované: 29.01.2009 / Aktualizované: 28.12.2016 HoreTlačiť