Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Materiály na pripomienkovanie

Na tejto stránke sú uverejňované aktuálne materiály pripomienkového konania.  (Staršie materiály, ktoré boli zverejnené na pripomienkovanie nájdete v archíve.)

K materiálom pripomienkového konania patria návrhy všeobecne záväzných nariadení, cenových výmerov, záverečných účtov, zmien a doplnkov územného plánu veľkého územného celku  a iných. Každý z materiálov pripomienkového konania je zverejnený v súlade s príslušnou platnou legislatívou.

Pripomienky k návrhom sú zverejňované počas pripomienkového konania

Pripomienkové konanie materiálov Prešovského samosprávenho kraja

Aktuálne materiály na pripomienkovanie

Návrh dodatkov č. 2 k Zmluvám o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku č. 1365/2022/OF a č. 1369/2022/OF

07.12.2023 Materiál na pripomienkovanie - Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve č. 1365/2022/OF o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku a Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve č. 1369/2022/OF o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku (uzávierka pripomienok 17.12.2023)

Záverečné stanovisko z posúdenia PHSR PSK 2021-2030

23.11.2023 Zverejnenie Záverečného stanoviska z posúdenia PHSR PSK 2021-2030

 

 

Archív materiálov na pripomienkovanie

Neaktuálne materiály, ktoré boli zverejnené na pripomienkovanie nájdete v archíve.

Publikované: 29.01.2009 / Aktualizované: 13.09.2022 HoreTlačiť