Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív ponúk PHOZ

PHOZ  - prípad hodný osobitného zreteľa

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11] 

Prevod majetku v k. ú. Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa

30.09.2022 Prevod majetku v k. ú. Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 30.09.2022 do 17.10.2022)

Prevod majetku v k. ú. Levoča z dôvodu hodného osobitného zreteľa

30.09.2022 Prevod majetku v k. ú. Levoča z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 30.09.2022 do 17.10.2022)

Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 1026/2022 zo dňa 30.08.2022

30.09.2022 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 1026/2022 zo dňa 30.08.2022 (zverejnené od 30.09.2022 do 17.10.2022)

Prevod majetku v k. ú. Kručov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

30.09.2022 Prevod majetku v k. ú. Kručov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 30.09.2022 do 17.10.2022)

Prevod majetku v k. ú. Starina z dôvodu hodného osobitného zreteľa

30.09.2022 Prevod majetku v k. ú. Starina z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 30.09.2022 do 17.10.2022)

Prevod majetku v k. ú. Zámutov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

30.09.2022 Prevod majetku v k. ú. Zámutov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 30.09.2022 do 17.10.2022)

Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 408/2020 zo dňa 10.02.2020 a uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 510/2020 zo dňa 22.06.2020

30.09.2022 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 408/2020 zo dňa 10.02.2020 a uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 510/2020 zo dňa 22.06.2020 (zverejnené od 30.09.2022 do 17.10.2022)

Prevod majetku, k. ú. Orkucany, dôvod hodný osobitného zreteľa, Gáll

12.08.2022 Prevod majetku v k. ú. Orkucany z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 12.08.2022 do 30.08.2022)

Prevod majetku, k. ú. Orkucany, dôvod hodný osobitného zreteľa, Halčišáková

12.08.2022 Prevod majetku v k. ú. Orkucany z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 12.08.2022 do 30.08.2022)

Prevod majetku, k. ú. Orkucany dôvod hodný osobitného zreteľa, Sekáčová

12.08.2022 Prevod majetku v k. ú. Orkucany z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 12.08.2022 do 30.08.2022)

Prevod majetku, k. ú. Orkucany, dôvod hodný osobitného zreteľa, Germičová

12.08.2022 Prevod majetku v k. ú. Orkucany z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 12.08.2022 do 30.08.2022)

Prevod majetku, k. ú. Orkucany dôvod hodný osobitného zreteľa, Bašista

12.08.2022 Prevod majetku v k. ú. Orkucany z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 12.08.2022 do 30.08.2022)

Prevod majetku, dôvod hodný osobitného zreteľa – bezpečnostné prvky

12.08.2022 Prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – bezpečnostné prvky (zverejnené od 12.08.2022 do 30.08.2022)

Prevod majetku, dôvod hodný osobitného zreteľa – svetelná signalizácia

12.08.2022 Prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – svetelná signalizácia (zverejnené od 12.08.2022 do 30.08.2022)

Prevod majetku, dôvod hodný osobitného zreteľa – úsekový odpojovač

12.08.2022 Prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – úsekový odpojovač (zverejnené od 12.08.2022 do 30.08.2022)

Vyradenie cestného telesa, k. ú. Vyšný Kručov, dôvod hodný osobitného zreteľa

12.08.2022 Vyradenie cestného telesa v k. ú. Vyšný Kručov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 12.08.2022 do 30.08.2022)

Vyradenie cestného telesa, k. ú. Roškovce, dôvod hodný osobitného zreteľa

12.08.2022 Vyradenie cestného telesa v k. ú. Roškovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 12.08.2022 do 30.08.2022)

Prevod majetku, k. ú. Vlková dôvod hodný osobitného zreteľa

12.08.2022 Prevod majetku v k. ú. Vlková z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 12.08.2022 do 30.08.2022)

Prevod majetku, k. ú. Svit dôvod hodný osobitného zreteľa

12.08.2022 Prevod majetku v k. ú. Svit z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 12.08.2022 do 30.08.2022)

Prevod majetku, k. ú. Giraltovce dôvod hodný osobitného zreteľa

12.08.2022 Prevod majetku v k. ú. Giraltovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 12.08.2022 do 30.08.2022)

Prevod majetku, k. ú. Prešov dôvod hodný osobitného zreteľa

12.08.2022 Prevod majetku v k. ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 12.08.2022 do 30.08.2022)

Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov, k. ú. Prešov dôvod hodný osobitného zreteľa

12.08.2022 Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 12.08.2022 do 30.08.2022)

Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov, k. ú. Prešov dôvod hodný osobitného zreteľa

12.08.2022 Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 12.08.2022 do 30.08.2022)

Prevod majetku, k. ú. Orkucany, dôvod hodný osobitného zreteľa

12.08.2022 Prevod majetku v k. ú. Orkucany z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 12.08.2022 do 30.08.2022)

Prevod majetku v k. ú. Orkucany z dôvodu hodného osobitného zreteľa

01.06.2022 Prevod majetku v k. ú. Orkucany z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Publikované: 01.04.2011 / Aktualizované: 23.11.2018 HoreTlačiť