Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kúpna zmluva O. V. S.

Kúpna zmluva

uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka,  zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

 

Obsah zmluvy

 • Článok I. Zmluvné strany
 • Článok II. Predmet zmluvy
 • Článok III. Cena predmetu zmluvy
 • Článok IV. Ostatné ustanovenia

Dokumenty na stiahnutie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor majetku a investícií 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 302

E-mail: jana.skybova@psk.sk

    
Publikované: 06.12.2019 / Aktualizované: 10.12.2020 HoreTlačiť