Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluva o finančnej zábezpeke

ZMLUVA O FINANČNEJ ZÁBEZPEKE uzavretá podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi účastníkmi zmluvného vzťahu, ktorí prehlasujú, že sú spôsobilí na jej uzavretie 

 

Obsah zmluvy:

1. Účastníci zmluvného vzťahu

2. Predmet a účely zmluvy

3. Výška a splatnosť finančnej zábezpeky

4. Ostatné ustanovenia

 

Dokument na stiahnutie:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor majetku a investícií 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 302

E-mail: jana.skybova@vucpo.sk

    
Publikované: 06.12.2019 / Aktualizované: 19.11.2020 HoreTlačiť