Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Ponuky VOS

Ponuky obchodnej verejnej súťaže (VOS/OVS)

O.V.S – škola a pozemok v k.ú. Stropkov

16.11.2020 O.V.S – škola a pozemok v k.ú. Stropkov (uzávierka 11.12.2020 o 13:00 hod.)

O.V.S – Stavby - lyžíarsko výchovno-výcvikové strediská, súpisné č.667 a 668, k. ú. Drienica

16.11.2020 O.V.S – Stavby - lyžíarsko výchovno-výcvikové strediská, súpisné č.667 a 668, k. ú. Drienica (uzávierka 11.12.2020, 13:00h)

O.V.S. - Chaty – lyžiarsko výchovno - výcvikové stredisko, k.ú. Drienica

03.09.2020 O.V.S. - Chaty – lyžiarsko výchovno - výcvikové stredisko, k.ú. Drienica (uzávierka 18.09.2020, 13:00 hod.)

O.V.S – Budova a pozemok v podiele 3/24 Knižnica P. O . Hviezdoslava v Prešove

03.09.2020 O.V.S – Budova a pozemok v podiele 3/24 Knižnica P. O . Hviezdoslava v Prešove (uzávierka 18.09.2020, 13:00)

O.V.S. - kuchyňa a pozemky v k.ú. Snina

12.05.2020 O.V.S. - kuchyňa a pozemky v k.ú. Snina (uzávierka 29.05.2020, 13:00)

O.V.S. - pozemok v k.ú. Spišská Sobota

12.05.2020 O.V.S. - pozemok v k.ú. Spišská Sobota (uzávierka 29.05.2020, 13:00)

O.V.S. byt č.2, vchod 1 - v k.ú. Bijacovce

12.05.2020 O.V.S. byt č.2, vchod 1 - v k.ú. Bijacovce (uzávierka 29.05.2020, 13:00)

O.V.S. - garáž a pozemky v k.ú. Snina

12.05.2020 O.V.S. - garáž a pozemky v k.ú. Snina (uzávierka 29.05.2020, 13:00)

O.V.S. - Budova a pozemok v podiele 3/24 Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove

12.05.2020 O.V.S. - Budova a pozemok v podiele 3/24 Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove (uzávierka 29.05.2020, 13:00)

O.V.S. - stavba budova Obchodnej akadémie a pozemok v k.ú. Bardejov

28.02.2020 O.V.S. - stavba budova Obchodnej akadémie a pozemok v k.ú. Bardejov (uzávierka 13.03.2020, 13:00 hod.)

O.V.S.- Kúpa novovytvoreného pozemku C KN 1009/3, k.ú. Čaklov

28.02.2020 O.V.S.- Kúpa novovytvoreného pozemku C KN 1009/3, k.ú. Čaklov (uzávierka 13.03.2020, 13:00, hod.)

O.V.S. byt č.2, vchod 1 - v k.ú. Bijacovce

28.02.2020 O.V.S. byt č.2, vchod 1 - v k.ú. Bijacovce (uzávierka 13.03.2020, 13:00 hod)

O.V.S. - stavba budova Obchodnej akadémie a pozemok v k.ú. Bardejov

25.11.2019 O.V.S. - stavba budova Obchodnej akadémie s pozemkom v k.ú. Bardejov v správe Hotelovej akadémie Jána Andraščíka, Bardejov (uzávierka 11.12.2019, 13:00)

O.V.S. - garáž a pozemky v k.ú. Snina

25.11.2019 O.V.S. - garáž a pozemky v k.ú. Snina (uzávierka 11.12.2019, 13:00)

O.V.S. - kuchyňa a pozemky v k.ú. Snina

25.11.2019 O.V.S. - kuchyňa a pozemky v k.ú. Snina v správe SOŠ Snina (uzávierka 11.12.2019, 13:00)

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor majetku a investícií 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 302

E-mail: jana.skybova@vucpo.sk

    
Publikované: 11.08.2016 / Aktualizované: 30.12.2020 HoreTlačiť