Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Ponuky VOS

Ponuky obchodnej verejnej súťaže (VOS/OVS)

O.V.S. chata s pozemkami v k.ú. Nová Ľubovňa

12.09.2012 O.V.S. chata s pozemkami v k.ú. Nová Ľubovňa (uzávierka do 28.9.2012, 13:00)

O.V.S. - chata s pozemkom v k.ú. Holčíkovce

12.09.2012 O.V.S. - chata s pozemkom v k.ú. Holčíkovce (uzávierka do 28.09.2012 13:00)

O.V.S. - chata s pozemkom v k.ú. Valkov

12.09.2012 O.V.S. - chata s pozemkom v k.ú. Valkov (uzávierka do 28.9.2012, 13:00)

OVS - domov sociálnych služieb v k.ú. Solivar

10.07.2012 Obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom" v Prešove - domov sociálnych služieb, k.ú Solivar (uzávierka 27. júla 2012 do 13.00 hod.)

OVS - chata s pozemkami v k.ú. Nová Ľubovňa

10.07.2012 Obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Správa a údržba ciest PSK - chata s pozemkami, k.ú Nová Ľubovňa (uzávierka 27. júla 2012 do 13.00 hod.)

OVS - chata s pozemkom v k.ú. Holčíkovce

10.07.2012 Obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Správa a údržba ciest PSK - chata s pozemkom, k.ú Holčíkovce (uzávierka 27. júla 2012 do 13.00 hod.)

OVS - chata s pozemkom v k.ú. Valkov

10.07.2012 Obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Správa a údržba ciest PSK - chata s pozemkom, k.ú Valkov (uzávierka 27. júla 2012 do 13.00 hod.)

OVS - pozemok a dielne v k.ú. Spišská Sobota

12.06.2012 Obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - v správe SOŠ technickej v Poprade - pozemok a dielne, k.ú Spišská Sobota (uzávierka 28. júna 2012 do 13.00 hod.)

OVS - Doškoľovacie stredisko Zálesanka k.ú. Zálesie

23.04.2012 Obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Doškoľovacie stredisko Zálesanka, k.ú Zálesie (uzávierka 9. mája 2012 do 13.00 hod.)

OVS - pozemok a dielne v k.ú. Spišská Sobota

23.04.2012 Obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - v správe SOŠ technickej v Poprade - pozemok a dielne, k.ú Spišská Sobota (uzávierka 9. mája 2012 do 13.00 hod.)

OVS - Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - doškoľovacie stredisko Zálesanka v k.ú. Zálesie

10.02.2012 Obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Doškoľovacie stredisko Zálesanka, k.ú Zálesie (uzávierka 27. februára 2012 do 13.00 hod.)

OVS - pozemok v Bardejovských kúpeľoch v k.ú. Bardejov

12.12.2011 Obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Šarišské múzeum v Bardejove - pozemok v k.ú. Bardejov (uzávierka 27 decembra 2011 do 13.00 hod.)

OVS - Prešovský samosprávny kraj - rekreačná chata v k.ú. Drienica

12.12.2011 Obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - rekreačná chata v k.ú. Drienica (uzávierka 27. decembra 2011 do 13.00 hod.)

OVS - Stredná odborná škola v Kežmarku - garáž a kôlňa s pozemkami v k.ú. Kežmarok

12.12.2011 Obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Stredná odborná škola, Kežmarok - garáž a kôlňa s pozemkami v k.ú. Kežmarok (uzávierka 27. decembra 2011 do 13.00 hod.)

OVS - Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - doškoľovacie stredisko Zálesanka v k.ú. Zálesie

12.12.2011 Obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Doškoľovacie stredisko Zálesanka, k.ú Štrba (uzávierka 27. decembra 2011 do 13.00 hod.)

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor majetku a investícií 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 302

E-mail: jana.skybova@vucpo.sk

    
Publikované: 11.08.2016 / Aktualizované: 30.12.2020 HoreTlačiť