Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Poskytovanie dotácií

Poskytovanie dotácií Prešovského samosprávneho kraja

Prešovský samosprávny kraj od roku 2020 poskytuje dotácie z vlastných príjmov v súlade s  VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

Do roku 2016 boli dotácie poskytnuté v súlade s VZN PSK č.15/2008.  Do roku 2019 boli dotácie poskytnuté v súlade s VZN PSK č.57/2017.

Poskytnuté dotácie PSK - výzvy a vyhodnotenie

Poskytnuté dotácie podľa rokov - výzvy a vyhodnotenie
Výzva (typ, rok)  Trvanie výzvy  Vyhodnotenie výzvy

Dotácie rok 2020

Výzva predsedu PSK 30.06.2020  
Výzva Mikroprogram PSK 31.03.2020

Vyhodnotenie výzvy (schválené na 21. zasadnutí Z PSK dňa 22.6.2020) -

Program 1 Šport -  formát PDF  príloha č.1 k uzneseniu - PDF (59 kB),

Program 2 Kultúra - formát PDF príloha č.2 k uzneseniu - PDF (87 kB),

Program 3 Sociálne služby - formát PDF príloha č.3 k uzneseniu - PDF (47 kB)

Výzva pre región 31.03.2020 (pre Program 2 a Program 3)
30.06.2020 (pre Program 1 a Program 4)

Vyhodnotenie výzvy Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a  národných kultúrnych pamiatok  (schválené na 21. zasadnutí Z PSK dňa 22.6.2020) - formát PDF  uznesenie Z PSK 491/2020 - PDF (215 kB), formát PDF  príloha k uzneseniu - PDF (36 kB)

Dotácie rok 2019

Výzva predsedu PSK  uzávierka podávania žiadostí 31. 08. 2019 Vyhodnotenie výzvy - formát PDF Vyhodnotenie Výzvy PREDSEDU PSK na rok 2019 k 10. septembru 2019 - PDF (77 kB) 
Výzva Zastupiteľstva PSK na rok 2019  uzávierka podávania žiadostí 15. 02. 2019 Vyhodnotenie výzvy (schválené na 12. zasadnutí Z PSK dňa 8.4.2019) - formát PDF  Program 1- Šport (PDF, 54 kB),  formát PDF Program 2 - Kultúra (PDF, 66 kB), formát PDF Program 3 - Sociálne služby (PDF, 48,65 kB)
Výzva pre región

uzávierka žiadostí - I. kolo do 31.3.2019

uzávierka žiadostí - II. kolo do 30.06.2019

Vyhodnotenie 1. kola výzvy - formát PDF​ uznesenie Z PSK 230/2019 - PDF (75,42 kB), formát PDF príloha k uzneseniu (56 kB)

Vyhodnotenie 2. kola výzvy - formát PDF  uznesenie Z PSK 311/2019 - PDF (77 kB),  formát PDF  príloha k uzneseniu (67 kB)

Dotácie rok 2018

   
Výzva č. 2 Zastupiteľstva PSK na rok 2018  27.8.2018 - 21.9.2018  Vyhodnotenie výzvy bolo prerokované na 9. zasadnutí dňa 22.10.2018 - formát PDF Uznesením č. 108/2018 a č. 109/2018 (192 kB)formát PDF Príloha č. 1 k uzneseniu  č. 108/2018 (PDF 29 kB)  -  formát PDF Schválené dotácie - Program 2 (Kultúra) a Program 3 (Sociálne služby) - PDF (78,53 kB)
Výzva č. 1 PSK na rok 2018 5.3.2018 - 13.4.2018 Vyhodnotenie výzvy bolo prerokované na 6. zasadnutí dňa 25.6.2018 - formát PDF Uznesenie Z PSK č. 71/2018 (zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK - 25.6.2018) - PDF (28 kB), Vyhodnotenie výzvy podľa programov,  formát PDF Príloha 1 k uzneseniu - vyhodnotenie ŠPORT - PDF (85,71 kB), formát PDF Príloha 2 k uzneseniu - vyhodnotenie KULTÚRA - PDF (97,5 kB), formát PDF Príloha 3 k uzneseniu - vyhodnotenie  SOCIÁLNE SLUŽBY - PDF (68 kB), formát PDF Príloha 4 k uzneseniu - vyhodnotenie  ŠPORT podprogram 1.3 - PDF (62,35 kB)
Výzva predsedu PSK (v rámci Výzvy PSK)   formát PDF Vyhodnotenie výzvy predsedu PSK

Dotácie na rok 2017

Výzva PSK 21.2. - 13. 04. 2017 Vyhodnotenie výzvy podľa programov - formát PDF Uznesenie ZPSK č. 524/2017 (zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK - 19.6.2017) - PDF (28 kB), formát PDF Príloha 1 k uzneseniu - vyhodnotenie ŠPORT (1.1-1.3) - PDF (58 kB), formát PDF Príloha 2 k uzneseniu - vyhodnotenie KULTÚRA - PDF (75,5 kB), formát PDF Príloha 3 k uzneseniu - vyhodnotenie  ŠPORT (1.4) - PDF (45,4 kB)

Dotácie na rok 2016

Výzva Zastupiteľstva PSK 25.3. - 30. 04. 2016 Vyhodnotenie výzvy podľa programov - Program 1 Šport - vyhodnotenie - PDF (38 kB), Progam 2 Kultúra - vyhodnotenie - PDF (59 kB), Program 3 Sociálne služby - vyhodnotenie - PDF (38 kB)
Výzva č. 2 Zastupiteľstva PSK 18.10. - 31. 10. 2016 Vyhodnotenie výzvy -  PDF (44 kB)
Výzva predsedu PSK 25.3. - 30. 04. 2016 Vyhodnotenie výzvy -  PDF (57 kB)

Dotácie na rok 2015

Výzva Zastupiteľstva PSK

28.08. - 25.09.2015

vyhodnotenie výzvy - PDF (45 kB)

Dotácie na rok 2014

Výzva predsedu PSK

23.04. - 13.05.2014 vyhodnotenie výzvy - PDF (37 kB)

Výzva Zastupiteľstva PSK

23.04. - 13.05.2014 vyhodnotenie výzvy - PDF (88 kB)

Dotácie na rok 2013

Mimoriadna výzva PSK 31.7.2013 vyhodnotenie výzvy - PDF (35 kB)

Dotácie na rok 2012

Výzva predsedu PSK 14.5.2012 - 30.9.2012  vyhodnotenie výzvy - PDF (39 kB)
Výzva Zastupiteľstva PSK 21.02.2012 - 30.03.2012 vyhodnotenie výzvy

Zoznam subjektov

Zoznam subjektov, ktorým bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN PSK

 • V rokoch 2010 a 2011 Prešovský samosprávny kraj nevypísal žiadne grantové schémy na poskytovanie dotácií v zmysle VZN č. 15/2008, a to z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie.
 • v roku 2009 
 • v roku 2008
 • v roku 2007

Na stiahnutie

LOGO PSK

Poskytnutie loga za účelom poskytnutia dotácie PSK

Od augusta 2019 sa mení vizuálna komunikácia Prešovského samosprávneho kraja.. Na propagáciu a označenie kraja v súvislosti s poskytnutím dotácie PSK odporúčame používať nový logotyp PSK. Ten upravuje dizajn manuál, ktorý je na stiahnutie nižšie. 

Logo Prešovského samosprávneho kraja pozostáva z erbu PSK a popisu. Logo je tvorené piatimi farbami: modrou, červenou, žltou, čiernou a bielou. Použitie týchto farieb je záväzné a aplikuje sa identicky vo všetkých dvoch variantoch. Farby sú definované vo farebných škálach Pantone CMYK a RGB.

Logo PSK používané do augusta 2019

V zmysle zmluvy o s poskytnutím dotácí  a povinnej prezentácie kraja je k dispozícii na stiahnutie logo PSK. Zverejnené logo je určené LEN pre potreby propagácie kraja v súvislosti s dotáciami.

 

UPOZORNENIE na text v zmluve

Prijímateľ dotácie je povinný prezentovať Prešovský samosprávny kraj ako podporovateľa projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá nasledovne:

„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“. Zároveň sa prijímateľ zaväzuje prezentovať poskytovateľa prostredníctvom umiestnenia loga Prešovského samosprávneho kraja na všetkých tlačovinách, webstránkach spojených s projektom a príjemcom a ďalších komunikačných a marketingových výstupoch projektu.

 

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 30.06.2020 HoreTlačiť