Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Poskytnuté dotácie pre rok 2007

Dotácie poskytnuté predsedom PSK v I. polroku 2007

Žiadateľ
Názov akcie (projektu)
Poskytnutá dotácia (v Sk)
DOMKA - Združenie seleziánskej mládeže, Ul. Jána Bottu 5A, 080 01 Prešov Po stopách Dona Bosca
65 000
Zväz Rusínov-Ukrajincov SR, Ústredná rada, Požiarnická 17, 080 08 Prešov Folklórny festival Rusínov-Ukrajincov v Ruskom Kerestúre v Chorvátsku
48 000
Horská služba pieninského národného parku, SNP 128, 061 01 Spišská Stará Ves Materiálno-technické vybavenie členov HS
90 000
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Justičná 15, 080 05 Prešov Odstránenie architektonických bariér na území PSK
20 000
Obec Vyšná Jedľová 33, 089 01 Svidník Festival ľudovej kultúry
10 000
Obec Dlhé Klčovo, Dlhá 173/84,094 13 Dlhé Klčovo Juraj Šaffa-nositeľ ľudových tradícií (knižná publikácia)
40 000
Tanečný klub BOUNCE Prešov, Smreková 7, 080 01 Prešov Majstrovstvá Slovenska 2007
10 000
Obec Malá Poľana 72, 090 24 Miková Zostrojenie obecného erbu spojené s kultúrno-spoločenským podujatím
20 000
POWER CLUB Prešov, ul. Marka Čulena 18, 080 01 Prešov Majstrovstvá SR v kulturistike dorastencov - Majstrovstvá SR vo fitness junioriek
15 000
Obec Šarišské Jastrabie 257, 065 48 Na Jastrebskej ozimine - nahrávka CD
25 000
Prešovský klub kuchárov a cukrárov, Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov 6. Májová výstava studených mís a cukrárskych výrobkov
17 000
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svetlice 59, 067 16 Výrava Vymaľovanie interiéru gréckokatolíckeho chrámu
40 000
Obec Nižná Olšava 100,090 32 Miňovce Prvá písomná zmienka o obci Nižná Olšava - 625.výročie
35 000
Obec Štrba, Hlavná 188/67,059 38 Štrba Oprava kultúrneho domu – pódia -havarijný stav
45 000
Obec Ľubotín, Na rovni 302/12,065 41 Zdravý životný štýl pre mladých – fitnescentrum
50 000
Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Deň obce
50 000
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Korunková 42, 090 31 Kolbovce Oprava vonkajších omietok a sokľa po obvode chrámu /NKP/
90 000

Dotácie poskytnuté predsedom PSK v II. polroku 2007

Žiadateľ
Názov akcie (projektu)
Poskytnutá dotácia (v Sk)
Športový klub - Štrba, Ul. Hlavná 188/67,059 38 Štrba 30.ročník Malý Štrbský Maratón
25 000
Združenie šíriace kresťanskú kultúru, Námestie P. P. Godiča 327, 093 01 Vranov n/T Festival duchovnej piesne s medzinárodnej účasťou "BOH JE LÁSKA"
30 000
Obec Ubľa 368, 067 73 Ubľa Dedina Ubľa a jej kultúrne dedičstvo, kultúrne slávnosti
25 000
DOMKA združenie seleziánskej mládeže, Sabinov, Hviezdoslavova 10, 083 01 Sabinovská mládež po stopách Dona Bosca
60 000
Obec Vyšný Mirošov, 090 11 Folklórne slávnosti
15 000
Obec Čabalovce,067 16 Výrava Stretnutie rodákov spojené s výstavou obrazov
25 000
Gréckokatolícka cirkev,farnosť St.Ľubovňa, Mierova 34,064 01 Európske stretnutie mládeže
60 000
Gréckokatolícka cirkev ,farnosť sv. Bazyla Veľkého, ul. Kpt. Nálepku 36, 068 01 Medzilaborce Dovybavenie Pastoračného centra
80 000
Obec Pongracovce, 053 05 Beharovce 710 ročné dejiny obce Pongracovce
20 000
Ľudová hudba Sokolej, Sokolovská 11,066 01 Humenné CD - Hačure a ich hostia
50 000
Folklórny súbor Chemlon Humenné, Sokolovská 11,066 01 Humenné FS Chemlon - zahraničná prezentácia vo Francúzsku a Holandsku
40 000
Obec Veľká Franková Výmena okien v Kultúrnom dome vo Veľkej Frankovej
30 000
Dom Matice slovenskej v Snine, Strojárska 2061,069 01 Snina Matičný svetový festival slovenskej mládeže
80 000
Team malého futbalu, Jána Nováka 1/A, 080 01 Prešov Plážový futbal
20 000
Gréckokatolícky farský úrad Ortuťová 54, 086 12 Kurima Výmena okien
50 000
Obec Jastrabie nad Topľou 113, 094 35 Knižná publikácia obce
40 000
Gréckokatolícky farský úrad, farnosť Výrava,067 16 Zhotovenie bohostánku, kvyvodu a pozlátenie ikonostasu v gréckokat.chráme
45 000
Spolok sv. Huberta na Zemplíne Deň sv. Huberta na Zemplíne
10 000
Obec Udavské, 06731 Oslavy 690.výročia 1.písomnej zmienky o obci
20 000
Obec Svetlice, 06716 Výrava Sociálna pomoc v starobe
45 000
Obec Kružlova 8,090 02 Aby údolie smrti ožilo (športový deň)
20 000
O Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Laborecká 35,
066 01 Humenné
XXXI.ročník Východoslovenského tábora ochrancov prírody a krajiny
20 000
Bona fide, n.o, Volgogradská 5, 080 01 Prešov Deň bez bariér - V. ročník
20 000

Dotácie schválené Zastupiteľstvom PSK v I. polroku 2007

Žiadateľ
Názov akcie (projektu)
Poskytnutá
dotácia (v Sk)
Rímskokatolícka cirkev farnosť Duplín, filiálka Stročín 111, 089 01 Svidník Oprava veže kostola sv. Mikuláša
130 000
Expedícia Tatranských záchranárov, dom HZS, 062 01 Starý Smokovec Expedícia Tatranských záchranárov Gasherbrum I a Gasherbrum II
250 000
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sabinov, Jolany Cirbusovej 37, 083 01 Oprava budovy pre účely pastoračného centra pre deti a mládež
100 000
Atletický klub zdravotne postihnutých občanov Proficio, Baškovce 134,067 23 Kanonáda - Medzinárodný pretek zdravotne postihnutých občanov + Majstrovstvá SR telesne postihnutých športovcov
200 000

Dotácie schválené Zastupiteľstvom PSK v II. polroku 2007

Žiadateľ
Názov akcie (projektu)
Poskytnutá
dotácia (v Sk)
Obec Ždiar, Ždiar 202, 059 55 Goralské foklórne slávnosti
100 000
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné Rytierske dni Drugetovcov na Slovensku
100 000
Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 54 Medzinárodný kultúrny festival Dni Majstra Pavla v Levoči
100 000
Komunitná nadácia mesta Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné Medzinárodné numizmatické sympózium HN 2007
80 000
Pravoslávna cirkevná obec Stakčín, ul. Mieru 17/255,06761 Stakčín Oprava kaplnky Uličské Krivé
135 000
akad.mal.Andrej Smolák-MIRO, Snina Mestské kult. a spol. str. Medzinárodný výtvarný festival Snina 2007
50 000
Občianske združenie Slniečkovo, Levočská 9,080 99 Prešov Prešov číta rád
25 000
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 68 Prešov Európske hlavné mesto kultúry 2013
230 000
Publikované: 13.07.2009 / Aktualizované: 27.08.2018 HoreTlačiť