Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív ponúk

V tomto archíve nájdete všetky uverejnené ponuky prenájmu majetku PSK podľa rokov (všetky ponuky aj aktuálne) alebo v kompletnom zozname, ktoré už nie sú aktuálne, ale boli zverejnené.

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51] 

O.V.S. - prenájom majetku - SOŠ OaS Humenné

27.09.2021 Ponuka na prenájom majetku v budove dielne - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, 066 01  Humenné (uzávierka 15.10.2021, 13:00)

O.V.S. – prenájom majetku – Obchodná akadémia, Humenné

23.09.2021 O.V.S. – prenájom majetku – školský bufet - Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné (uzávierka 08.10.2021, 12:00)

O.V.S. - prenájom majetku - SOŠ EHaS J.Andraščíka, Bardejov

10.09.2021 O.V.S. - prenájom majetku - nebytové priestory v budove internátu - Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Bardejov

O.V.S. - prenájom majetku - SOŠ EHaS J.Andraščíka, Bardejov

10.09.2021 O.V.S. - prenájom majetku - nebytové priestory v malej telocvični - Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Bardejov (uzávierka 27.9.2021, 13:00)

O.V.S – prenájom majetku – SPŠ stavebná, Prešov

06.09.2021 O.V.S – prenájom majetku – bufet - Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov (uzávierka 21.09.2021, 10:00)

Nájom nehnuteľného majetku PSK – nebytových priestorov v k. ú. Lipany z dôvodu hodného osobitného zreteľa

13.08.2021 Prenájom nebytových priestorov v k. ú. Lipany v správe správcu Gymnázium Lipany do nájmu nájomcu Základná umelecká škola, Lipany z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 13.08.2021 do 30.08.2021)

Nájom nehnuteľného majetku PSK v k. ú. Štrba z dôvodu hodného osobitného zreteľa     

13.08.2021 Prenájom nehnuteľného majetku v k. ú. Štrba v správe správcu Správa a údržba ciest PSK do nájmu nájomcu Obec Štrba z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 13.8.2021 do 30.08.2021)

Nájom nehnuteľného majetku PSK v k. ú. Stará Ľubovňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

13.08.2021  Prenájom nehnuteľného majetku v k. ú. Stará Ľubovňa do nájmu nájomcu Ľubovnianska nemocnica, n.o., Stará Ľubovňa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa Zverejnené od 13.08.2021 do 30.08.2021)

O.V.S. – prenájom nebytových priestorov - Gymnázium, Snina

29.07.2021 O.V.S. – prenájom nebytových priestorov - Gymnázium, Študentská 4, 069 01 Snina (uzávierka 13.08.2021, 10:00)

O.V.S. -  prenájom majetku - SPŠ stavebná, Prešov

14.07.2021 O.V.S. -  prenájom majetku - Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10,  Prešov (uzávierka 02.08.2021, 10:00)

O.V.S. – Prenájom – Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov

07.07.2021 O.V.S. – Prenájom nebytových priestorov – bufet - Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov (uzávierka 22.07.2021, 12:00)

O.V.S. - prenájom nebytových priestorov - SOŠ EHS J.Andraščíka, Bardejov

24.06.2021 Ponuka na prenájom - O.V.S. - Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Bardejov (uzávierka 9.7.2021, 13:00)

O.V.S. - prenájom priestorov - SOŠ služieb Majstra Pavla, Levoča

24.06.2021 O.V.S. - prenájom nebytových priestorov - SOŠ služieb Majstra Pavla, Levoča (uzávierka 9.7.2021, 14:00)

O.V.S. – prenájom majetku – SOŠ gastronómie a služieb, Prešov

14.06.2021 O.V.S. – prenájom nehnuteľného majetku – SOŠ gastronómie a služieb, Prešov (uzávierka 28.6.2021, 14:00)

O.V.S. - prenájom majetku - SOŠ podnikania a služieb Lipany

03.06.2021 O.V.S. – Prenájom strešnej plochy – Stredná odborná škola podnikania a služieb, Lipany (uzávierka 18.06.2021, 12:00)

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51] 

 

Publikované: 19.01.2009 / Aktualizované: 30.12.2020 HoreTlačiť