Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív ponúk

V tomto archíve nájdete všetky uverejnené ponuky prenájmu majetku PSK podľa rokov (všetky ponuky aj aktuálne) alebo v kompletnom zozname, ktoré už nie sú aktuálne, ale boli zverejnené.

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49] 

O.V.S. - Prenájom majetku - SPŠ technická, Bardejov

28.04.2021 O.V.S. - Prenájom majetku - Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov (uzávierka 14.5.2021, 12:00)

O.V.S. - prenájom majetku - SOŠ EHaS J. Andraščíka, Bardejov

28.04.2021 O.V.S. - nájom nebytových priestorov - internát - 2. a 3. poschodie - Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Bardejov (uzávierka 14.05.2021, 13:00)

O.V.S. - prenájom majetku - SOŠ EHaS J.Andraščíka, Bardejov

28.04.2021 O.V.S. - prenájom nebytových priestorov (internát - prízemie) - Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Bardejov (uzávierka 14.05.2021, 13:00)

O.V.S. - Prenájom majetku - Hotelová akadémia Prešov

13.04.2021 O.V.S. - Prenájom majetku - Hotelová akadémia Prešov (uzávierka 28.4.2021, 10:00)

O.V.S. - Prenájom časti pozemku - SPŠ technická, Bardejov

10.03.2021 O.V.S. - Prenájom majetku - časť pozemku - Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov (uzávierka 26.03.2021, 8:00)

O.V.S. - Prenájom majetku - SPŠ technická, Bardejov

10.03.2021 O.V.S. - Prenájom majetku - učebňa - Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov (uzávierka 26.03.2021, 8:00)

O.V.S. – Prenájom majetku – SOŠ podnikania a služieb, Lipany

10.03.2021 O.V.S. – Prenájom majetku – strešná plocha - Stredná odborná škola podnikania a služieb, Lipany (uzávierka 25.03.2021, 13:00)

O.V.S. – Prenájom nebytových priestorov–Spojená škola, Bardejov

24.02.2021 O.V.S. – Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov (uzávierka 12.3.2021, 14:00)

O.V.S. - Prenájom majetku - SOŠ, Kežmarok

17.02.2021 O.V.S. - Prenájom majetku - SOŠ Kežmarok, Garbiarska 1 (uzávierka 04.03.2021, 14:00)

O.V.S. - Prenájom majetku - Stredná odborná škola, Kežmarok

17.02.2021 O.V.S. - Prenájom majetku - Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok (uzávierka 04.03.2021, 14:00)

O.V.S. – Prenájom majetku – Krajské múzeum v Prešove

17.02.2021 O.V.S. – Prenájom majetku – Krajské múzeum v Prešove (uzávierka 04.03.2021, 12:00)

O.V.S. – Prenájom majetku – SOŠ remesiel a služieb, Poprad

12.02.2021 O.V.S. – Prenájom majetku – Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad (uzávierka 1.3.2021, 14:00)

O.V.S. - Prenájom - SOŠ obchodu a služieb, Humenné

10.02.2021 O.V.S. - Prenájom nebytových priestorov - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Humenné (uzávierka 26.02.2021, 10:00)

O.V.S. – Prenájom – Stredná zdravotnícka škola, Humenné

13.01.2021 O.V.S. – Prenájom – Stredná zdravotnícka škola, Humenné (uzávierka 29.1.2021, 13:00)

Prenájom nehnuteľného majetku - Gréckokatolícka charita Prešov, k. ú. Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa

30.11.2020 Prenájom nehnuteľného majetku - Gréckokatolícka charita Prešov, k. ú. Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa (uzávierka do 14.12.2020 do 10:00 h)

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49] 

 

Publikované: 19.01.2009 / Aktualizované: 30.12.2020 HoreTlačiť