Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Domov sociálnych služieb v Sabinove

Číslo

3/2019 - OS

Správca

Domov sociálnych služieb v Sabinove, Kukučínova 1 781/2, 083 01 Sabinov

tel. kontakt: Mgr. Katarína Mišenková – ekonóm; tel. č.: 051/74 70 381
mail: sekretariat@dss-sb.vucpo.sk

Ponúkaný prebytočný majetok
P. č. Názov hnuteľného majetku Inv. číslo Rok obstarania Obstarávacia cena v EUR Zostatková cena v EUR Poznámka

1.

Osobný automobil Felícia COMBI LX 50 Rallye Cer  6444 7 1997 10 821,22 0,00  TK platná do 29.10.2021, EK - nespôsobilé

 

Ponuky sú určené len pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a sú aktuálne 15 pracovných dní od uverejnenia zoznamu na webovom sídle PSK. 
V prípade záujmu o získanie položky z expirovanej ponuky, informujte sa u príslušného správcu prebytočného majetku, ktorý je uvedený pri danej ponuke.

Záujemca o prevod správy k hnuteľnému majetku vo svojej žiadosti musí uviesť:

 • číslo
 • správcu
 • poradové číslo (P. č.)
 • názov hnuteľného majetku,
 • inventárne číslo
 • obstaravaciu cenu v EUR 

Žiadosti o prevod správy k hnuteľnému majetku žiadame zasielať na adresu príslušného odboru:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor sociálnych vecí a rodiny
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Publikované: 08.01.2009 / Aktualizované: 21.11.2019 HoreTlačiť