Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Škola v prírode Detský Raj, Tatranská Lesná - kuchynský nábytok

Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry (kuchynský nábytok)

Číslo

2/2022/OE

Správca

Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry

tel. kontakt: 052/43 14 600, Mgr. Valerián Kuffa, riaditeľ
mail: riaditel@detskyraj-tl.vucpo.sk

Ponuka

Ponúkaný prebytočný majetok
P. č. Názov hnuteľného majetku Inv. číslo Rok obstarania Obstarávacia cena v EUR Zostatková cena v EUR Poznámka
1. Nerezová výlevka 1/4/290-01 2015 415,14 415,14  
2. Stôl pracovný 3-zásuvkový 1/4/296-01 2015 694,80 694,80  
3. Stôl pracovný 3-zásuvkový s policou 1/4/297-01 2015 745,92 745,92  
4. Stôl predúmyvací, vyberací 1/4/302-01 2015 978,00 978,00  
5. Pracovný stôl - uzavretý 1/4/305-01 2015 634,56 634,56  

Ponuky sú určené len pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a sú aktuálne 15 pracovných dní od uverejnenia zoznamu na webovom sídle PSK. 
V prípade záujmu o získanie položky z expirovanej ponuky, informujte sa u príslušného správcu prebytočného majetku, ktorý je uvedený pri danej ponuke.

Záujemca o prevod správy k hnuteľnému majetku vo svojej žiadosti musí uviesť:

 • číslo
 • správcu
 • poradové číslo (P. č.)
 • názov hnuteľného majetku,
 • inventárne číslo
 • obstarávaciu cenu v EUR 

Zasielanie žiadostí

Žiadosti o prevod správy k hnuteľnému majetku žiadame zasielať na adresu príslušného odboru:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor školstva
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Publikované: 03.02.2022 / Aktualizované: 09.05.2022 HoreTlačiť