Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Gymnázium duklianskych hrdinov, Svidník

Číslo:

9/2010-OŠ

Správca:

Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník

Ponúkaný prebytočný majetok
P.č. Názov hnuteľného majetku Inv. číslo Rok obstarania Obstarávacia cena v EUR
za 1 ks
Počet kusov
1 Mycí stôl LN 16 559 - 561 1986 145,69 3
2 Laboratórny stôl LN 12 563 - 568 1986 210,68  6
3 Skrinka LN 34 569 - 574 1986 25,06  6
4 Skrinka LN 31 575 - 586 1986  23,63  12
5 Skrinka LN 32 587 - 610 1986 35,88  24
6 Skrinka LN 41 611 - 613 1986  88,86  3
7 Stôl LN 11 562 1986  147,15  1
8 Digestor 614 1986  467,37  1

Záujemca o prevod správy k hnuteľnému majetku vo svojej žiadosti musí uviesť:

 • číslo,
 • správcu,
 • poradové číslo (P.č.),
 • názov hnuteľného majetku,
 • inventárne číslo,
 • obstaravaciu cenu v EUR.

 

Žiadosti o prevod správy k hnuteľnému majetku žiadame zasielať na adresu príslušného odboru:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor školstva
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

 

 

Ponuky sú určené len pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a sú aktuálne 15 pracovných dní od uverejnenia zoznamu na www stránke PSK.

 

V prípade záujmu o získanie položky z expirovanej ponuky, informujte sa u príslušného správcu prebytočného majetku, ktorý je uvedený pri danej ponuke.

Publikované: 14.07.2010 / Aktualizované: 24.01.2013 HoreTlačiť