Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Pedagogická a sociálna akadémia, Prešov

Číslo:

8/2010-OŠ

Správca:

Pedagogická a sociálna akadémia, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov

Ponúkaný prebytočný majetok
P.č. Názov hnuteľného majetku Inv. číslo Rok obstarania Obstarávacia cena v EUR za 1 ks Počet kusov Poznámka
1 Užitoční vtáci našich lesov BI 0097  1974 0,27  1 opotrebované
2 Krasnoočko - englena BI 0114 1974 0,54  1 opotrebované
3 Javor BI 0182  1974  0,64  1 opotrebované
4

Hruška

BI 0184  1974 0,58  1 opotrebované
5 Buk BI 0189 1974 0,56  1 opotrebované
6 Nevädza poľná BI 0190  1974  0,53  1 opotrebované
7 Záružlie močiarne BI 0193  1974  0,36  1 opotrebované
8 Kampiloztopické vajíčko BI 0206   1974 1,33 opotrebované
9 Vegetačný vrchol  BI 0215  1974 0,33  1 opotrebované
10 Antropium vajíčko  BI 0216, BI 0217  1974 0,17  2 opotrebované
11   Cyklop BI 0409  1974  0,17  1 opotrebované
12 Ucho BI 0410 1974 7,90 1 opotrebované
13 Dolná čeľusť so zubami BI 0411 1974 11,14 1 opotrebované
14 Polovica hlavy BI 0413 1974 14,17 1 opotrebované
15 Polovica hlavy BI 0414 1974 5,07 1 opotrebované
16 Vývoj kurčaťa BI 0497 1974 8,96 1 opotrebované
17 Koch - obraz BI 0631 1974 0,83 1 opotrebované
18 Pavlov - obraz BI 0632 1974 0,83 1 opotrebované
19 Avicenne - obraz BI 0633 1974 0,83 1 opotrebované
20 Pasteur - obraz BI 0634 1974 0,83 1 opotrebované
21 Fleming - obraz BI 0635 1974 0,83 1 opotrebované
22 Mendel . obraz BI 0636 1974 0,83 1 opotrebované
23 Semelweis - obraz BI 0637 1974 0,83 1 opotrebované
24 Weisman - obraz BI 0638 1974 0,83 1 opotrebované
25 Linne - obraz BI 0639 1974 0,83 1 opotrebované
26 Darvin - obraz BI 0640 1974 0,83 1 opotrebované
27 Sasanka BI 0651 1974 0,13 1 opotrebované
28 Ovocné stromy - 7 obrazov BI 0689 1975 3,35 1 opotrebované
29 Dedičnosť kvantitatívnych znakov BI 0722 1978 0,00 1 opotrebované
30 Väzba vloh I. a II. obraz BI 0725 1978 0,00 1 opotrebované
31 Pohlavie a dedičnosť - obraz BI 0726 1978 0,00 1 opotrebované
32 Meioza - obraz BI 0727, BI 0729 1978 0,00 2 opotrebované
33 Ovocné stromy - obrazy BI 0731 1978 4,65 1 opotrebované
34 Brašňa BI 0768, BI 0769 1986 5,48 2 opotrebované
35 Stolička čalúnená DKP 457 1997 11,62 1 opotrebované
36 Konferenčný stolík DKP 603 1998 17,92 1 opotrebované
37 Rádiomagnetofón SKR 720 PG 0088 1989 93,27 1 opotrebované
38 Stolík konferenčný PPS 123 1998 9,63 1 opotrebované
39 Konferenčný stolík PPS 155 1998 6,80 1 opotrebované
40 Stojan na skok do výšky TV 0072, TV 0073 1962 1,66 2 nevyhovujú BP
41 Doskočište TV 1314 1980 118,83 1 nevyhovuje BP
42 Stolík pod písací stroj DKP 202c, DKP 202e, 
DKP 202g
1997 20,11 3 opotrebované
43 Kreslo čalúnené DKP 578/1, DKP 579/1 1998 41,16 2 poškodené
44 Kreslo čalúnené tmavé DKP 598/3, DKP 598/5 1998 16,93 2 poškodené
45 Stolička čalúnená tmavá PPS 274/4, PPS 275/2,
PPS 275/8
1998 9,46 3 poškodené
46 Písací stôl jednodverový DKP 143/12, DKP 143/20,
DKP 143/24, DKP 143/25,
DKP 143/27
1997 19,68 5 opotrebované
47 Stolička čalúnená žltá DKP 532/01 1997 16,10 1 opotrebované
48 Stolička čalúnená DKP 532/02, DKP 532/5,
DKP 532/08, DKP 532/20,
DKP 532/23, DKP532/26,
DKP 532/27
1997 16,10 7 opotrebované
49 Kalkulačka CASIO 71/03 2003 9,26 1 opotrebovaná - zasekávajú sa tlačítka

 

Záujemca o prevod správy k hnuteľnému majetku vo svojej žiadosti musí uviesť:

 • číslo,
 • správcu,
 • poradové číslo (P.č.),
 • názov hnuteľného majetku,
 • inventárne číslo,
 • obstaravaciu cenu v EUR.

 

Žiadosti o prevod správy k hnuteľnému majetku žiadame zasielať na adresu príslušného odboru:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odborškolstva
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

 

 

Ponuky sú určené len pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a sú aktuálne 15 pracovných dní od uverejnenia zoznamu na www stránke PSK.

 

V prípade záujmu o získanie položky z expirovanej ponuky, informujte sa u príslušného správcu prebytočného majetku, ktorý je uvedený pri danej ponuke.

Publikované: 08.07.2010 / Aktualizované: 24.01.2013 HoreTlačiť