Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Podtatranské osvetové stredisko, Poprad

Číslo:

cislo 02 / 2010 - OK

Správca:

Podtatranské osvetové stredisko, Sobotské námestie 1729 / 4, 058 01 Poprad

Ponúkaný prebytočný majetok
P.č. Názov hnuteľného majetku Inv. číslo Rok obstarania Obstarávacia cena v EUR Poznámka
1 DARS Zalesanka súp.č. 21, parcela 122/2  1981  69 120,56 €  Nehnuteľnosť na rekreačné účely, o výmere 1473 m3

 

Záujemca o prevod správy k hnuteľnému majetku vo svojej žiadosti musí uviesť:

 • číslo,
 • správcu,
 • poradové číslo (P.č.),
 • názov hnuteľného majetku,
 • inventárne číslo,
 • obstaravaciu cenu v EUR.

 

Žiadosti o prevod správy k nehnuteľnému majetku žiadame zasielať na adresu príslušného odboru:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor kultúry

Námestie mieru 2
080 01 Prešov

 

 

Ponuky sú určené len pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a sú aktuálne 15 pracovných dní od uverejnenia zoznamu na www stránke PSK.

 

V prípade záujmu o získanie položky z expirovanej ponuky, informujte sa u príslušného správcu prebytočného majetku, ktorý je uvedený pri danej ponuke.

Publikované: 09.06.2009 / Aktualizované: 24.01.2013 HoreTlačiť