Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Spišské Podhradie

Číslo:

2/2020 - OSVaR

Správca:

Domov sociálnych služieb Sv. Jána z Boha Spišské Podhradie, Hviezdoslavova 1, 053 04 Spišské Podhradie

tel. kontakt: Kaleta Miloš; tel. č.: 053/4166911
mail: sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk

Ponúkaný prebytočný majetok
P. č. Názov hnuteľného majetku Inv. číslo Rok obstarania Obstarávacia cena v EUR Zostatková cena v EUR Poznámka
1. Osobný automobil Škoda Felícia Combi 135 GLXi 6444 2 1996 10 607,63 0,00 

TK platná do 06.09.2020,

EK platná do 17.01.2022

 

 

Ponuky sú určené len pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a sú aktuálne 15 pracovných dní od uverejnenia zoznamu na webovom sídle PSK. 
V prípade záujmu o získanie položky z expirovanej ponuky, informujte sa u príslušného správcu prebytočného majetku, ktorý je uvedený pri danej ponuke.

Záujemca o prevod správy k hnuteľnému majetku vo svojej žiadosti musí uviesť:

 • číslo
 • správcu
 • poradové číslo (P. č.)
 • názov hnuteľného majetku,
 • inventárne číslo
 • obstaravaciu cenu v EUR 

 

 

Žiadosti o prevod správy k hnuteľnému majetku žiadame zasielať na adresu príslušného odboru:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor sociálnych vecí a rodiny
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Publikované: 08.01.2009 / Aktualizované: 03.09.2020 HoreTlačiť