Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Šarišské múzeum v Bardejove

Číslo:

cislo 2 / 2020 / OK

Správca:

Šarišské múzeum v Bardejove, Radničné námestie č. 13, 085 01 Bardejov 
tel: 054 / 472 49 66 

Ponúkaný prebytočný majetok
P. č. Názov hnuteľného majetku Inv. číslo Rok obstarania Obstarávacia cena v EUR Zostatková cena v EUR Poznámka
1. Osobný automobil Citroen Berlingo  6-4444/10  2004  18 289, 85 €  0 €   

 

Ponuky sú určené len pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a sú aktuálne 15 pracovných dní od uverejnenia zoznamu na webovom sídle PSK. 

V prípade záujmu z expirovanej ponuky, informujte sa u správcu prebytočného majetku, ktorý je uvedený pri danej ponuke.

Záujemca o prevod správy k hnuteľnému majetku vo svojej žiadosti musí uviesť:

 • číslo,
 • správcu,
 • názov nehnuteľného majetku,
 • inventárne číslo

 

Žiadosti o prevod správy k hnuteľnému majetku žiadame zasielať správcovi alebo na adresu príslušného odboru:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor kultúry
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Publikované: 18.06.2020 / Aktualizované: 28.09.2020 HoreTlačiť