Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zariadenie sociálnych služieb Jasoň, Spišská Stará Ves

Číslo:

1/2020 - OSVaR

Správca:

Zariadenie sociálnych služieb Jasoň, Slov. nár. povstania 8/15, 061 01 Spišská Stará Ves

tel. kontakt: Bc. Kaňuková Mária – ekonóm; tel. č.: 052/4181392
mail: ekonom@zssjason-ssves.vucpo.sk

Ponúkaný prebytočný majetok
P. č. Názov hnuteľného majetku Inv. číslo Rok obstarania Obstarávacia cena v EUR Zostatková cena v EUR Poznámka
1. Osobný automobil Škoda Roomster  6 2 2007 16 596,63 1300 TK /EK platná do 01/2021

 

 

Ponuky sú určené len pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a sú aktuálne 15 pracovných dní od uverejnenia zoznamu na webovom sídle PSK. 
V prípade záujmu o získanie položky z expirovanej ponuky, informujte sa u príslušného správcu prebytočného majetku, ktorý je uvedený pri danej ponuke.

Záujemca o prevod správy k hnuteľnému majetku vo svojej žiadosti musí uviesť:

 • číslo
 • správcu
 • poradové číslo (P. č.)
 • názov hnuteľného majetku,
 • inventárne číslo
 • obstaravaciu cenu v EUR 

 

 

Žiadosti o prevod správy k hnuteľnému majetku žiadame zasielať na adresu príslušného odboru:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor sociálnych vecí a rodiny
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Publikované: 08.01.2009 / Aktualizované: 03.09.2020 HoreTlačiť