Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prešovský samosprávny kraj

Na základe § 8, ods. 7, písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení Úrad PSK ponúka prebytočný hnuteľný majetok do správy pre príspevkové a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Číslo:

01/2010-UPSK-OO

Správca:

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Ponúkaný prebytočný majetok
P.č. Názov hnuteľného majetku Rok výroby Vstupná cena v EUR Zostatková cena v EUR Poznámka
1 Osobné motorové vozidlo - ŠKODA Felícia - EFF613, E.Č. SB - 551 AE  1998  8 882,69 € 0,00 €  počet ubehnutých km: 198 000, technický stav: nefunkčný agregát

 

Záujemca o prevod správy k hnuteľnému majetku vo svojej žiadosti musí uviesť:

 • číslo,
 • správcu,
 • poradové číslo (P.č.),
 • názov hnuteľného majetku,
 • inventárne číslo,
 • obstaravaciu cenu v EUR.

 

Žiadosti o prevod správy k hnuteľnému majetku žiadame zasielať na adresu príslušného odboru:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor organizačný
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

 

 

Ponuka je určena len pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a je aktuálna 15 pracovných dní od uverejnenia zoznamu na www stránke PSK.

 

V prípade záujmu o získanie položky z expirovanej ponuky, informujte sa u príslušného správcu prebytočného majetku, ktorý je uvedený pri danej ponuke.

Publikované: 17.02.2010 / Aktualizované: 24.01.2013 HoreTlačiť