Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov

Číslo:

6/2010-OŠ

Správca:

SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov

Ponúkaný prebytočný majetok
P.č. Názov hnuteľného majetku Inv. číslo Obstarávacia cena v EUR za 1 ks Počet
1 Žehliaci stôl 2524/1

37,81 

1

2

1-ihl. šijací stroj TEXTIMA

2576 

 158,17

1

3

Podstavec pod šijací stroj 

2577, 2579, 2605, 2617,
 2623, 2629, 2633, 2635, 
2639, 2665, 2757, 2762,
2816, 2822, 2994, 3026,
3052, 3076, 3109, 3123

64,73 

20

4

1-ihl. šijací stroj TEXTIMA

2580, 2604, 2622

 101,74

3

5

1-ihl. šijací stroj

2626 

79,50 

1

6

1-ihl. šijací stroj

2628 

 158,17

7

1-ihl. šijací stroj

2632 

 121,89

8

1-ihl. šijací stroj

2634 

 137,59 

1

9

1-ihl. šijací stroj

2638 

101,71 

10

1-ihl. šijací stroj TEXTIMA

2756 

228,67 

11

1-ihl. šijací stroj TEXTIMA 

2815 

137,59 

1

12

1-ihl. šijací stroj plochý 

2817 

79,50 

13

1-ihl. šijací stroj plochý  

2821 

100,88 

 1

14

Obyčajný šijací stoj TEXTIMA

2993 

158,17 

 1

15

Obyčajný šijací stoj TEXTIMA 

3015

 100,88

 1

16

Obyčajný šijací stoj TEXTIMA 

3025 158,17 1
17

1-ihl. šijací stroj TEXTIMA 

3051 137,59 1
18

1-ihl. šijací stroj TEXTIMA 

3075 161,49 1
19

1-ihl. šijací stroj TEXTIMA 

3108 94,04 1
20

1-ihl. šijací stroj TEXTIMA 

3122 101,71 1

 

Záujemca o prevod správy k hnuteľnému majetku vo svojej žiadosti musí uviesť:

 • číslo,
 • správcu,
 • poradové číslo (P.č.),
 • názov hnuteľného majetku,
 • inventárne číslo,
 • obstaravaciu cenu v EUR.

 

Žiadosti o prevod správy k hnuteľnému majetku žiadame zasielať na adresu príslušného odboru:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor školstva
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

 

 

Ponuky sú určené len pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a sú aktuálne 15 pracovných dní od uverejnenia zoznamu na www stránke PSK.

 

V prípade záujmu o získanie položky z expirovanej ponuky, informujte sa u príslušného správcu prebytočného majetku, ktorý je uvedený pri danej ponuke.

Publikované: 09.06.2010 / Aktualizované: 24.01.2013 HoreTlačiť