Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov

Číslo:

15/2010 - OŠ

Správca:

SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov

Ponúkaný prebytočný majetok
P.č. Názov hnuteľného majetku Inv. číslo Rok 
obstarania
Počet 
kusov
Obstarávacia cena 
v EUR za 1 kus
Poznámka
1 Podstavec pod šijací stroj  1944, 1946 1974  64,73 
2 Podstavec pod šijací stroj

3024, 3103, 3022, 
2599, 3054, 3064,
2607 

1979 64,73  
3 Podstavec pod šijací stroj 2561 1976  64,73  
4 1-ihlový šijací stroj TEXTIMA 3102  1979  79,50 
5 Šijací stroj jednoihlový  1941 1974  100,88 
6 1-ihlový šijací stroj TEXTIMA 1952  1974  100,88 
7 Obyčajný šijací stroj TEXTIMA 3021  1979  100,88 
8 1-ihlový šijací stroj  2598 1979  101,71 
9 1-ihlový šijací stroj TEXTIMA 3063  1979 101,74 
10 1-ihlový šijací stroj 2606  1979 101,74 
11 1-ihlový šijací stroj TEXTIMA 2560  1976 131,78
12 1-ihlový šijací stroj TEXTIMA 2991 1979 137,59 
13 1-ihlový šijací stroj TEXTIMA  3053 1979 161,49 
14 Šijací stroj JUKI 21562  1996  2 579,43 

 

Záujemca o prevod správy k hnuteľnému majetku vo svojej žiadosti musí uviesť:

 • číslo,
 • správcu,
 • poradové číslo (P.č.),
 • názov hnuteľného majetku,
 • inventárne číslo,
 • obstaravaciu cenu v EUR.

 

Žiadosti o prevod správy k hnuteľnému majetku žiadame zasielať na adresu príslušného odboru:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor školstvo
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

 

 

Ponuky sú určené len pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a sú aktuálne 15 pracovných dní od uverejnenia zoznamu na www stránke PSK.

 

V prípade záujmu o získanie položky z expirovanej ponuky, informujte sa u príslušného správcu prebytočného majetku, ktorý je uvedený pri danej ponuke.

Publikované: 28.10.2010 / Aktualizované: 24.01.2013 HoreTlačiť