Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

SOŠ podnikania, Prešov

Číslo:

13/2010 - OŠ

Správca:

SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov

Ponúkaný prebytočný majetok
P.č. Názov hnuteľného majetku Inv. číslo Rok obstarania Počet kusov Obstarávacia cena v EUR
za 1 ks 
Poznámka
1 Podsatvec pod šijací stroj  1944, 1946, 
2832,3088,
 3172
1974  5  64,73
2 1-ihlový šijací stroj  3087 1974   98,19
3 Šijací stroj jednoihlový  1941 1974   100,88
4 1-ihlový šijací stroj TEXTIMA  1952 1974 

 100,88

5 2-ihlový reťaz. stehov. stroj 2831   1974

 1

 253,60

6 2-ihlový retiaz. stroj 3171  1974 

 314,01

7 Gombik. CS 600 MBX-S 13721  1974 

 368,52

8 Šijací stroj YAMATA - jednoihlový 3942, 3943, 
3945 
1994 

 617,41

9 Žehliaci stroj PNEU ZSR 20 00 N-5 17548  1981 

 1

 805,95

10 Žehliaci stroj PNEU ZSP200 0 PS-43 17572   1981

 1

 840,01

11 Šijací stroj JUKI DDL 888 21569, 21570, 
21571, 21573, 
21574 
 1996

 975,50

12 Šijací stroj JUKI DDL 888 21576  1996 

 975,54

13 Šijací stroj JUKI DDL - 888

21584, 21586,
 21588,21589, 215914 

 1997

 994,16

14 Šijací stroj JUKI DDL 888  21593, 21594,
21595
 1997

 994,19

15 Žehliaci stroj ZSP 2000  16989

1980 

 1 025,06

16 1-ihlový šijací stroj PFAFF 337-734 18638 1985

1

1 056,36

17 Konfek. dierov. stroj 21657 2004

1

2 087,90

18 Preparov. panna PLASTOVA 21654 2004

1

2 389,96

19 Obnit. stroj JUKI MO 3604 21645 2002

 1

 2 525,09

20 Šijací stroj JUKI MO 3616 21562, 21563 1996

2

2 579,43

21 Šijací stroj JUKI MB 372 U 21559 1996

1

3 136,73

 22 Šijací stroj JUKI CB641U 21557 1996

 1

 4 252,31

 23 Priem. šijací stroj JUKI LK 1850 21532 1993

 1

 5 780,12

 24 Podlepovací lis LASTAR 21614 2000

 1

 7 961,56

 

Záujemca o prevod správy k hnuteľnému majetku vo svojej žiadosti musí uviesť:

 • číslo,
 • správcu,
 • poradové číslo (P.č.),
 • názov hnuteľného majetku,
 • inventárne číslo,
 • obstaravaciu cenu v EUR.

 

Žiadosti o prevod správy k hnuteľnému majetku žiadame zasielať na adresu príslušného odboru:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor školstva
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

 

 

Ponuky sú určené len pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a sú aktuálne 15 pracovných dní od uverejnenia zoznamu na www stránke PSK.

 

V prípade záujmu o získanie položky z expirovanej ponuky, informujte sa u príslušného správcu prebytočného majetku, ktorý je uvedený pri danej ponuke.

Publikované: 28.10.2010 / Aktualizované: 24.01.2013 HoreTlačiť