Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Spojená škola, Kollárova 10, Prešov

Číslo:

12/2010-OŠ

Správca:

Spojená škola, Kollárova 10, Prešov

Ponúkaný prebytočný majetok
P.č. Názov hnuteľného majetku Inv. číslo Rok obstarania Obstarávacia cena v EUR Poznámka
1 Nákladné auto T 148  6445 10 1998 6 809,32  odhlásené z evidencie
2 Hydraulická ruka T 148  6445 11 1998 5 365,13  odhlásená z evidencie
3 Sklápací príves 6446 03 1998 832,84 
4 Motocykel MT ET2 150 6451 1  1991 328,62  odhlásený z evidencie
5 Motocykel ETZ 150 LUX 6451 3  1990 537,08  odhlásený z evidencie
6 LKT - 81 TURBO 6531 15 1998 13 476,73 
7 Traktorový príves 4536 02 1998 888,77 
8 Avia N 31 SPO MI 6445 09  1998 6 065,86 
9 LKT - 81 TURBO  6531 16 1998  13 476,07 

 

Záujemca o prevod správy k hnuteľnému majetku vo svojej žiadosti musí uviesť:

 • číslo,
 • správcu,
 • poradové číslo (P.č.),
 • názov hnuteľného majetku,
 • inventárne číslo,
 • obstaravaciu cenu v EUR.

 

Žiadosti o prevod správy k hnuteľnému majetku žiadame zasielať na adresu príslušného odboru:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor školstva 
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

 

 

Ponuky sú určené len pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a sú aktuálne 15 pracovných dní od uverejnenia zoznamu na www stránke PSK.

 

V prípade záujmu o získanie položky z expirovanej ponuky, informujte sa u príslušného správcu prebytočného majetku, ktorý je uvedený pri danej ponuke.

Publikované: 14.10.2010 / Aktualizované: 24.01.2013 HoreTlačiť