Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

Číslo:

14/2010 - OŠ

Správca:

Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

Ponúkaný prebytočný majetok
P.č. Názov hnuteľného majetku Inv. číslo Rok 
obstarania
Počet 
kusov 
Obstarávacia cena v EUR 
za 1 ks
Poznámka
1 Písací stroj OPTIMA  18 1974  1 99,28
2 Písací stroj OPTIMA  128, 2203 1975  2 84,84
3 Písací stroj OPTIMA  458 1975 1 84,74
4 Písací stroj CONZUL 2210, 2220  1984 2 95,27
5 Písací stroj CONZUL 2286  1984  1 102,90
6 Písací stroj CONZUL  2309 1984  1 91,21
7 Písací stroj JATRAN 6343 1991  1 212,77
8 Písací stroj JATRAN  6344, 6657 1988   2 212,77
9 Váha do 10 kg  4471, 4472,
4473, 4474,
4475, 4476
1975 6 43,285
10 Písací stroj OPTIMA 2413  1984  1 84,84
11 Písací stroj ROBOTRON s9-149  1996  1 83,98
12 Písací stroj CONZUL st-2038  1996  1 91,28

 

Záujemca o prevod správy k hnuteľnému majetku vo svojej žiadosti musí uviesť:

 • číslo,
 • správcu,
 • poradové číslo (P.č.),
 • názov hnuteľného majetku,
 • inventárne číslo,
 • obstaravaciu cenu v EUR.

 

Žiadosti o prevod správy k hnuteľnému majetku žiadame zasielať na adresu príslušného odboru:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odborškolstva
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

 

 

Ponuky sú určené len pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a sú aktuálne 15 pracovných dní od uverejnenia zoznamu na www stránke PSK.

 

V prípade záujmu o získanie položky z expirovanej ponuky, informujte sa u príslušného správcu prebytočného majetku, ktorý je uvedený pri danej ponuke.

Publikované: 28.10.2010 / Aktualizované: 24.01.2013 HoreTlačiť