Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Správa a údržba ciest

Prevod prebytočného majetku

Číslo:

5/2020

Správca:

Správa a údržba ciest PSK

 

Ponúkaný prebytočný majetok

Ponuka prebytočného majetku

 

Ponuky sú určené len pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a sú aktuálne 15 pracovných dní od uverejnenia zoznamu na webovom sídle PSK. 
V prípade záujmu o získanie položky z expirovanej ponuky, informujte sa u príslušného správcu prebytočného majetku, ktorý je uvedený pri danej ponuke.

Záujemca o prevod správy k hnuteľnému majetku vo svojej žiadosti musí uviesť:

 • číslo
 • správcu
 • poradové číslo (P. č.)
 • názov hnuteľného majetku,
 • inventárne číslo
 • obstaravaciu cenu v EUR 

 

Kontaktná osoba

Ing. Alexander Galajda

alexander.galajda(at)vucpo.sk (Pre správne odoslanie e-mailu je potrebné nahradiť "(at)" znakom zavináč "@".)

tel: 051/7081 771

 

Zasielanie žiadostí

Žiadosti o prevod správy k hnuteľnému majetku žiadame zasielať najneskôr do 29.07.2020 na adresu odboru:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor dopravy
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Publikované: 08.01.2009 / Aktualizované: 09.07.2020 HoreTlačiť