Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina

Číslo:

11/2010-OŠ

Správca:

Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina

Ponúkaný prebytočný majetok
P.č. Názov hnuteľného majetku Inv. číslo Rok obstarania Obstarávacia cena v EUR Poznámka
1 Autobus KAROSA LC 735 00 6447/1  1985  13 472,91 
2 Traktor kolesový ZETOR 7745 6531/1 1988 4 690,- 
3 Traktor kolesový ZETOR 8145 6531/7 1987 5 782,61 
4 AVIA A30 na prepravu osôb  6445/1 1978  3 658,30 

 

Záujemca o prevod správy k hnuteľnému majetku vo svojej žiadosti musí uviesť:

 • číslo,
 • správcu,
 • poradové číslo (P.č.),
 • názov hnuteľného majetku,
 • inventárne číslo,
 • obstaravaciu cenu v EUR.

 

Žiadosti o prevod správy k hnuteľnému majetku žiadame zasielať na adresu príslušného odboru:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor školstva
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

 

 

Ponuky sú určené len pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a sú aktuálne 15 pracovných dní od uverejnenia zoznamu na www stránke PSK.

 

V prípade záujmu o získanie položky z expirovanej ponuky, informujte sa u príslušného správcu prebytočného majetku, ktorý je uvedený pri danej ponuke.

Publikované: 23.08.2010 / Aktualizované: 24.01.2013 HoreTlačiť