Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Sadzobník spoplatňovania úkonov za sprístupnenie informácií

SADZOBNÍK spoplatňovaných úkonov pri realizácii § 21 zákona NR SR č. 211/2000 Z.z.v platnom znení

 

Ak nepresiahne čiastka za poskytnutie informácií  1,66 EUR, je Úradom Prešovského samosprávneho kraja poskytnutá zadarmo.

Poplatok za poskytnutie informácií presahujúci čiastku 1,66 EUR, možno uhradiť do pokladne Úradu Prešovského samosprávneho kraja, alebo poštovou poukážkou na adresu Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, alebo prevodným príkazom na číslo účtu SK9481800000007000519138.

Za poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Úrad Prešovského samosprávneho kraja účtuje oprávneným osobám za:

Tabuľka účtovných položiek
 Formát Cena
tlač alebo čb kopírovanie jednostrane za stránku A4 10 centov
tlač alebo čb kopírovanie obojstrane za stránku A4 16 centov
tlač alebo čb kopírovanie jednostrane za stránku A3 13 centov
tlač alebo čb kopírovanie obojstrane za stránku A3 20 centov
tlač alebo farebné kopírovanie za stránku A4, A3 66 centov
disketa 1 kus 99 centov
CD alebo DVD 1 kus 66 centov
obálka 1 kus 6 centov
poštové poplatky podľa cenníka SP
informácia poskytnutá faxom

podľa cenníka ST 

Konverzný kurz: 30,1260 Sk/€

 

 

Publikované: 28.12.2008 / Aktualizované: 10.01.2019 HoreTlačiť