Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Správne konanie BUS KARPATY Stará Ľubovňa/2023

Správne konanie voči dopravcovi BUS Karpaty, spol. s r. o., Prešovská 5, 064 01 Stará Ľubovňa

Oznámenie o začatí správneho konania č. k. 09512/2023/OD v zmysle § 10 ods. 5 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov – predĺženie   platností dopravných licencií

Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy, ako príslušný dopravný správny orgán podľa § 40 ods. 1, 2 písm. c), § 43 písm. a) a § 51 ods. 1 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov v spojení s Článkom 6 Organizačného poriadku Úradu Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 28.2.2023 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.8.2023, začal na žiadosť účastníka konania, dňa 28. 12. 2023 správne konanie voči spoločnosti BUS Karpaty, spol. s r. o., Prešovská 5, 064 01 Stará Ľubovňa, vo veci predĺženia platnosti dopravných licencií oprávňujúcich dopravcu prevádzkovať na nich pravidelnú vnútroštátnu dopravu.

Účelom tohto konania je vydanie rozhodnutia o predĺžení platností udelených dopravných licencií na obdobie od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Konanie bolo začaté dňa 28.12.2023

Žiadosť o predĺženie platnosti dopravných licencií (PDF, 371 kB)

Oznámenie o vydaní rozhodnutia

Dňa 29. 12. 2023 Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy, podľa § 10 ods. 5 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, vydal dopravcovi – BUS Karpaty, spol. s r. o., so sídlom Prešovská 5, 064 01 Stará Ľubovňa rozhodnutie pod č. 039512/2023/OD-2 zo dňa 29. 12. 2023, ktorým predlžuje do 31. 12. 2024 platnosť dopravnej licencie na linku a skupinu liniek:

 • 707453 Prešov – Košice
 • 710408 Stará Ľubovňa – Kežmarok – Vrbov – Spišská Nová Ves
 • 710400 Stará Ľubovňa – Nová Ľubovňa – Jakubany
 • 710401 Stará Ľubovňa – Kolačkov
 • 710402 Stará Ľubovňa – Lacková – V. Ružbachy – Podolinec – Toporec
 • 710405 Lomnička – Podolinec – Ihľany
 • 710410 Stará Ľubovňa – Kežmarok – Poprad
 • 710420 Podolinec – Vyšné Ružbachy
 • 710425 Stará Ľubovňa – Haligovce – Veľká Lesná/Spišská Stará Ves
 • 710427 Stará Ľubovňa – Veľký Lipník – Lesnica
 • 710430 Stará Ľubovňa – Litmanová
 • 710432 Stará Ľubovňa – Mníšek nad Popradom
 • 710435 Stará Ľubovňa – Údol – Matysová – Legnava – Sulín
 • 710436 Stará Ľubovňa – Chmeľnica – Ľubovnianske kúpele – Bajerovce
 • 710437 Stará Ľubovňa – Plaveč – Orlov – Čirč – Obručné
 • 710439 Andrejovka – Ľubotín – Kyjov – Lipany
 • 710440 Stará Ľubovňa – Kyjov – Pusté Pole – Lipany
 • 710442 Vyšné Ružbachy – Stará Ľubovňa – Prešov – Košice

Výsledkom konania je vydanie rozhodnutia o predĺžení platností udelených dopravných licencií na obdobie od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Konanie bolo ukončené dňa 29.12.2023

Publikované: 29.12.2023 / Aktualizované: 23.01.2024 HoreTlačiť