Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Správne konanie SAD Humenné /2023

Správne konanie voči dopravcovi SAD Humenné, a. s., Fidlikova 1, 066 43 Humenné

Oznámenie o začatí správneho konania č. k. 09517/2023/OD v zmysle § 10 ods. 5 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov – predĺženie platností dopravných licencií

Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy, ako príslušný dopravný správny orgán podľa § 40 ods. 1, 2 písm. c), § 43 písm. a) a § 51 ods. 1 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov v spojení s Článkom 6 Organizačného poriadku Úradu Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 28.2.2023 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.8.2023, začal na žiadosť účastníka konania, dňa 28. 12. 2023 správne konanie voči spoločnosti SAD Humenné, a. s., Fidlikova 1, 066 43 Humenné, vo veci predĺženia platnosti dopravných licencií oprávňujúcich dopravcu prevádzkovať na nich pravidelnú vnútroštátnu dopravu.

Účelom tohto konania je vydanie rozhodnutia o predĺžení platností udelených dopravných licencií na obdobie od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025.

Konanie bolo začaté dňa 28.12.2023

Žiadosť o predĺženie platnosti dopravných licencií (PDF, 371 kB)

Oznámenie o vydaní rozhodnutia

Dňa 29.12. 2023 Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy, podľa § 10 ods. 5 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, vydal dopravcovi – SAD Humenné, a. s., so sídlom Fidlikova 1, 066 43 Humenné rozhodnutie pod č. 09517/2023/OD-2 zo dňa 29. 12. 2023, ktorým predlžuje do 31. 12. 2024 platnosť dopravnej licencie na linku a skupinu liniek:

 • 713401 Vranov n./T.– Davidov
 • 713402 Vranov n./T. – Jusková Voľa – Banské 
 • 713403 Vranov n./T. – Zámutov/Rudlov
 • 713404 Vranov n./T. – Skrabské – Hanušovce n./T. – Babie/Giraltovce
 • 713405 Vranov n./T. – Hanušovce n./T. – Pavlovce – Radvanovce
 • 713406 Vranov n./T. – Giraltovce – Bardejov, Bardejovské Kúpele
 • 713407 Vranov n./T. – Hanušovce n./T. – Prešov
 • 713408 Hanušovce n./T. – Zlatník/Skrabské – Petkovce 
 • 713409 Hanušovce n./T. – Hermanovce n./T.
 • 713410 Hanušovce n./T. – Ruská Voľa – Detrík/Petrovce
 • 713411 Vranov n./T. – Jastrabie n./T./Michalok
 • 713412 Vranov n./T. – Hencovce, Bukóza 
 • 713413 Vranov n./T. – Dlhé Klčovo
 • 713414 Vranov n./T. – Kladzany – Tovarnianska Polianka – Štefanovce 
 • 713415 Vranov n./T. – Sedliská – Humenné
 • 713416 Vranov n./T. – Jasenovce – Piskorovce/Košarovce – Oľka/Závada
 • 713417 Vranov n./T. – Vyšný Kazimír/Domaša,Dobrá/Kvakovce
 • 713418 Vranov n./T. – Nová Kelča – Stropkov,
 • 711401 Stropkov – Potôčky – Veľkrop – Vyšná Oľšava
 • 711402 Stropkov – Baňa / Šandal – Okrúhle
 • 711403 Stropkov – Vislava – Oľšavka – Kožuchovce – Miková
 • 711404 Stropkov – Krišľovce – Jakušovce – Soľník – Korunková 
 • 711405 Stropkov – Svidník – Bardejov,
 • 712401 Svidník – Dobroslava – Vyšná Písaná – Havranec – Vápeník
 • 712402 Svidník – Potoky – Stropkov
 • 712403 Svidník – Šemetkovce – Stropkov
 • 712404 Svidník – Šarbov – Krajná Porúbka
 • 712405 Svidník – Krajná Bystrá – Vyšný Komárnik
 • 712406 Svidník – Hrabovčík – Stropkov – Piskorovce – Slovenská Kajňa
 • 712407 Svidník – Staškovce – Vladiča
 • 712408 Svidník – Stropkov – Domaša, Valkov – Giraltovce
 • 712409 Svidník – Jurkova Voľa – Kečkovce – Vyšný Mirošov – Roztoky
 • 712410 Svidník – Šarišský Štiavnik – Kurimka
 • 712411 Svidník – Šarišské Čierne – Bardejov
 • 712412 Svidník – Hrabovčík – Šarišské Čierne 
 • 713419 Vranov n./T. – Rakovec n./O. – Michalovce,
 • 713420 Vranov n./T. – Cabov – Sečovce / Trebišov,
 • 713421 Vranov n./T. – Sečovce – Košice,
 • 713422 Vranov n./T. – Nižný Hrušov – Strážske – Michalovce / Humenné,
 • 711406 Stropkov – Fijaš – Giraltovce – Prešov – Košice,
 • 712413 Svidník – Mestisko – Giraltovce – Prešov – Košice, 
 • 712414 Svidník – Stročín – Giraltovce – Prešov – Košice,
 • 702401 Humenné – Rovné – Vyšná Jablonka – Osadné
 • 702402 Humenné – Rovné – Maškovce – Nechválova Polianka
 • 702403 Humenné – Lackovce – Rovné – Maškovce
 • 702404 Humenné – Kamienka – Modra n./C. – Zemplínske Hámre – Snina
 • 702405 Humenné – Ptičie – Chlmec – Porúbka
 • 702406 Humenné – Jasenov
 • 702407 Humenné – Jankovce – Rohožník – Prituľany – Závada
 • 702408 Humenné – Jankovce – Oľka
 • 702409 Humenné – Sopkovce – Černina – Hrubov
 • 702410 Humenné – Lackovce – Veľopolie – Vyšné Ladičkovce
 • 702411 Humenné – Myslina – Karná
 • 702412 Humenné – Strážske/Sedliská – Vranov n./T. – Prešov
 • 702413 Humenné – Snina
 • 702414 Humenné – Sedliská/Kladzany – Vranov n./T.
 • 702415 Humenné – Dedačov – Radvaň n./L. – Valentovce – Medzilaborce
 • 702416 Humenné – Dedačov – Slovenské Krivé – Svetlice – Oľšinov – Medzilaborce, 
 • 705401 Medzilaborce – Palota – Kalinov
 • 705402 Medzilaborce – Čertižné
 • 705403 Medzilaborce – Havaj – Oľka – Radvaň./L.
 • 705404 Medzilaborce – Miková – Stropkov – Svidník
 • 705405 Medzilaborce – Radvaň n./L. – Valentovce
 • 705406 Medzilaborce – Ňagov – Čabiny – Roškovce
 • 709401 Snina – Humenné – Havaj – Stropkov
 • 709402 Snina – Jalová – Runina – Ruský Potok – Nová Sedlica
 • 709403 Snina – Stakčínska Roztoka – Kalná Roztoka – Ruská Volová – Michajlov – Ubľa
 • 709404 Snina – Stakčínska Roztoka – Kolonica – Michajlov – Brezovec – Ubľa – Hrabová Roztoka – Strihovce
 • 709405 Snina – Čukalovce – Parihuzovce – Osadné
 • 709406 Snina – Pichné – Nechválova Polianka – Papín
 • 702417 Humenné – Vranov n./T. – Sečovce – Košice
 • 702418 Humenné – Snina – Ubľa – Sobrance – Michalovce
 • 702419 Humenné – Strážske – Michalovce – Sečovce – Košice
 • 713423 Vranov n./T. – Prešov – Levoča – Poprad – Vysoké Tatry,Tatranská Lomnica
 • 712415 Svidník – Stropkov – Giraltovce – Prešov – Levoča – Poprad – Tatranská  Lomnica

Výsledkom konania je vydanie rozhodnutia o predĺžení platností udelených dopravných licencií na obdobie od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025.

Konanie bolo ukončené dňa 29.12.2023

Publikované: 29.12.2023 / Aktualizované: 23.01.2024 HoreTlačiť