Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Správne konanie SAD Prešov /2023

Správne konanie voči dopravcovi SAD Prešov, a. s., Košická 2, 080 069 Prešov

Oznámenie o začatí správneho konania č. k. 09511/2023/OD v zmysle § 10 ods. 5 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov – predĺženie platností dopravných licencií

Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy, ako príslušný dopravný správny orgán podľa § 40 ods. 1, 2 písm. c), § 43 písm. a) a § 51 ods. 1 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov v spojení s Článkom 6 Organizačného poriadku Úradu Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 28.2.2023 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.8.2023, začal na žiadosť účastníka konania, dňa 28. 12. 2023 správne konanie voči spoločnosti SAD Prešov, a. s., Košická 2, 080 69 Prešov, vo veci predĺženia platnosti dopravných licencií oprávňujúcich dopravcu prevádzkovať na nich pravidelnú vnútroštátnu dopravu.

Účelom tohto konania je vydanie rozhodnutia o predĺžení platností udelených dopravných licencií na obdobie od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Konanie bolo začaté dňa 28.12.2023

Žiadosť o predĺženie platnosti dopravných licencií (PDF, 508 kB)

Oznámenie o vydaní rozhodnutia

Dňa 29.12. 2023 Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy, podľa § 10 ods. 5 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, vydal dopravcovi – SAD Prešov, a. s., so sídlom Košická 2, 080 69 Prešov rozhodnutie pod č. 09511/2023/OD-2 zo dňa 29. 12. 2023, ktorým predlžuje do 31. 12. 2024 platnosť dopravnej licencie na linku a skupinu liniek:

 • 707408 Prešov – Drienov – Lemešany – Košice
 • 707410 Prešov – Košice
 • 707449 Prešov – Vranov/T. – Strážske – Humenné – Snina/Michalovce
 • 708403 Vyšný Slavkov – Brezovica – Lipany – Prešov – Košice U.S. Steel
 • 701412 Bardejov – Prešov – Košice
 • 708459 Sabinov/Prešov – Široké – Krompachy – Spišská Nová Ves – Levoča – Poprad – Tatranská Lomnica
 • 712451 Giraltovce – Hanušovce n/T. – Bystré – Vranov n/T. – Michalovce, ktorá bola vydaná rozhodnutím
 • 707401 Prešov – Abranovce – Zlatá Baňa
 • 707403 Prešov – Abranovce – Lesíček – Tuhrina – Červenica
 • 707405 Prešov – Žehňa – Brestov – Varhaňovce
 • 707407 Prešov – Drienov – Šarišské Bohdanovce – Brestov – Varhaňovce
 • 707416 Prešov – Sedlice – Klenov – Margecany
 • 707417 Prešov – Brežany – Kvačany – Žipov
 • 707418 Prešov – Župčany – Kojatice
 • 707419 Prešov – Križovany – Ovčie – Víťaz – Široké
 • 707421 Prešov – Lipovce – Široké – Víťaz
 • 707424 Prešov – Jarovnice – Chmin. Nová Ves – Hermanovce – Štefanovce – Renčišov
 • 707430 Prešov – Medzany – Ostrovany – Uzovský Šalgov/Sabinov – Lipany
 • 707431 Prešov – Šarišské Michaľany – Sabinov – Lipany – Tichý Potok
 • 707432 Prešov – Stará Ľubovňa – Spišská Stará Ves/Podolínec
 • 707435 Prešov – Ratvaj – Jakubovany
 • 707436 Prešov – Uzovce – Ratvaj – Hubošovce 
 • 707437 Prešov – Ratvaj – Terňa – Terňa, Babin Potok – Závadka 
 • 707438 Prešov – Fintice – Terňa, Hradisko/Veľký Slivník
 • 708453 Sabinov – Jakubovany – Terňa – Veľký Slivník
 • 708461 Sabinov – Uzovský Šalgov – Renčišov – Hermanovce 
 • 708465 Sabinov – Hubošovce – Gregorovce – Prešov,
 • 707442 Prešov – Okružná – Šarišská Poruba – Nemcovce – Chmeľov
 • 707444 Prešov – Čeľovce/Chmeľov – Giraltovce
 • 707445 Prešov – Chmeľov – Giraltovce – Fijaš – Domaša – Stropkov 
 • 707446 Prešov – Hanušovce n/T. – Babie – Giraltovce – Stropkov
 • 707447 Prešov – Giraltovce – Svidník – Vyšný Komárnik
 • 707448 Prešov – Radvanovce – Pavlovce – Hanušovce n/T. – Ruská Voľa
 • 707452 Prešov – Vyšná Šebastová, Severná – Podhradík
 • 712459 Giraltovce – Koprivnica – Prešov,
 • 708401 Lipany – Lúčka – Potoky 
 • 708402 Lipany – Rožkovany – Miľpoš
 • 708404 Lipany – Dubovica – Ďačov
 • 708411 Prešov – Sabinov – Lipany – Oľšov – Poloma – Bajerovce 
 • 708412 Lipany – Kamenica – Šarišské Jastrabie – Vislanka – Čirč
 • 708452 Hanigovce – Jakubova Voľa – Sabinov – Jakubovany
 • 708455 Sabinov – Drienica
 • 708468 Sabinov – Červená Voda – Jakovany/Pečovská Nová Ves – Ľutina – Olejníkov
 • 701402 Bardejov – Beloveža – Hažlín – Ortuťová – Lipová
 • 701404 Bardejov – Kožany – Giraltovce
 • 701406 Bardejov – Poliakovce – Porúbka – Marhaň – Giraltovce
 • 701407 Bardejov – Lukavica – Rešov – Dubie – Hankovce – Marhaň – Giraltovce
 • 701411 Bardejov – Lopúchov – Koprivnica – Dubie
 • 701414 Bardejov – Šiba – Bartošovce – Hertník – Raslavice – Vaniškovce
 • 701417 Bardejov – Hervartov – Richvald
 • 712452 Kalnište – Giraltovce – Štefurov – Okrúhle
 • 712453 Giraltovce – Železník – Dukovce
 • 712455 Giraltovce – Marhaň – Vyšný Kručov – Lopúchov – Raslavice
 • 701418 Bardejov – Kurov – Kružľov – Krivé/Bogliarka – Kríž
 • 701419 Bardejov – Snakov – Hrabské – Livov – Livovská Huta
 • 701420 Bardejov – Lenartov – Ľubotín – Stará Ľubovňa  
 • 701423 Bardejov – Zlaté – Cigeľka/Frička 
 • 701424 Bardejov – Zlaté – Vyšný Tvarožec
 • 701427 Bardejov – Zborov – Stebnícka Huta – Regetovka/Becherov 
 • 701428 Bardejov – Jedlinka – Mikulášová – Ondavka
 • 701429 Bardejov – Svidník – Stropkov
 • 701432 Bardejov – Šarišské Čierne – Cernina – Dubová 
 • 709451 Snina – Humenné – Havaj – Stropkov

Výsledkom konania je vydanie rozhodnutia o predĺžení platností udelených dopravných licencií na obdobie od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Ukončenie konania

Konanie bolo ukončené dňa 29.12.2023

Publikované: 29.12.2023 / Aktualizované: 23.01.2024 HoreTlačiť