Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Podlimitné a nadlimitné zákazky

Na tejto stránke sú uverejňované aktuálne profily podlimitných a nadlimitných zákaziek. (Staršie  uverejnené ponuky nájdete v archíve.)

Profil verejného obstarávateľa je miesto na webovej stránke Úradu pre verejné ostarávanie (ÚVO - www.uvo.gov.sk) verejného obstarávateľa, na ktorej sa zverejňujú povinné a dobrovoľné informácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. PSK,  ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní zriadil svoj profil na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, v ktorom uverejňuje všetky informácie a dokumenty v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Aktuálne ponuky 

Prebiehajúce zákazky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní sú súčasne zverejnené aj vo Vestníku na webovom sídle Úradu verejného obstarávania.

Archív ponúk

Staršie  uverejnené ponuky na  webovom sídle PSK nájdete v archíve.

Publikované: 17.07.2013 / Aktualizované: 06.05.2020 HoreTlačiť