Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Voľba hlavného kontrolóra

V zmysle  §19 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov hlavného kontrolóra volí a odvoláva zastupiteľstvo. 

Hlavný kontrolór je zamestnancom samosprávneho kraja a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou: poslanca zastupiteľstva, predsedu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je samosprávy kraj, iného zamestnanca samosprávneho kraja. 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 19a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľby na hlavného kontrolóra. 

Aktuálne

Archív 

Voľba hlavného kontrolóra 2022

02.05.2022 Voľba hlavného kontrolóra 2022 (uzávierka prihlášok 27.5.2022)

Voľba hlavného kontrolóra 2020

08.01.2020 Voľba hlavného kontrolóra 2020 (uzávierka prihlášok - 24.1.2020)

Voľba hlavného kontrolóra 2014

07.01.2014 Voľba hlavného kontrolóra 2014 (uzávierka prihlášok 4.2.2014)

Publikované: 08.01.2014 / Aktualizované: 02.05.2022 HoreTlačiť