Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Pomocný kuchár/kuchárka do školskej jedálne, SPŠ technická, Bardejov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy technickej, Komenského 5, 085 42 Bardejov prijme do pracovného pomeru

 •  pomocného kuchára/kuchárku do školskej jedálne

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú s predpokladaným nástupom od 1.1.2020 - 30.6.2020, pracovný úväzok v hod./týždeň - 37,5.

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.:

 • úplné stredoškolské vzdelanie

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • min. 2- ročná odborná prax,
 • ochota a chuť pracovať na zmeny,
 • tímový hráč,
 • komunikatívnosť, flexibilita,
 • tvorivosť, kreativita.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 •  v závislosti od dĺžky započítanej praxe

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • prihláška s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas  uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. zo ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy alebo osobne doručte v termíne do 6. 12. 2019.

Adresa školy

Stredná priemyselná škola technická
Komenského 5
085 42 Bardejov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 54 472 24 50
 • e-mail: skola@spsbj.sk
Publikované: 26.10.2019 / Aktualizované: 26.11.2019 HoreTlačiť