Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Pomocný kuchár/kuchárka - Domov sociálnych služieb v Stropkove

Voľné pracovné miesto - informácia

Riaditeľka Domova sociálnych služieb v Stropkove, Hlavná 80/50, 091 01 Stropkov príjme do pracovného pomeru         

 

 

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • Pracovný pomer na dobu určitú, počas MD

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia:

 • Neustanovuje sa                   

Iné kritéria a požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky na uchádzača:

 • Zdravotný preukaz a spôsobilosť na prácu s potravinami  

Zoznam požadovaných dokladov

Požadované doklady:

 • Žiadosť
 • Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Štruktúrovaný životopis
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Motivačný list (nemusí byť)
 • Odporúčania z predchádzajúcich prác (nemusia byť)

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Platová trieda 1
 • Hrubá mzda od 580,00 eur do 686,50 eur v závislosti od dosiahnutého vzdelania a odbornej praxe

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou, alebo e-mailom do 06.01.2020 do 14:00 hod.          

Adresa podania

Domov sociálnych služieb v Stropkove
Hlavná 80/50
091 01 Stropkov      

Výberové konanie

O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne. Riaditeľka DSS si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 

Publikované: 18.12.2019 / Aktualizované: 19.12.2019 HoreTlačiť